Bgayet: Timlilit tis-kuz (4) n tmedyazt taqbaylit

0
220

Tidukla n itri adelsan n Weqbu, s ufus n tenmehla n yidles n Bgayet akked tɣiwant n Bgayet, swejden-d yiwet n temlilit tis-kuz (4) n tmedyazt taqbaylit n Ṣsumam, Tamedyazt war Tilas, abrid ar Tgelda n Tayri,d tajmilt i Saɛid Marawi.

Timlilit-ayi ad tt-ṭṭef azal n 4 n wussan, seg ass n lǧemɛa 23 alarmi d ass n 26 dujember 2010.