Bgayet: Tawaɣit n webrid ukkaruṣ

0
214

Teḍra-d yiwet n twaɣit n wedrid n ukkaruṣ ass-a ɣef 7 n ssebeḥ di Mellala di tɣiwant n Waḍɣir. Ssebba n twaɣit-a d Lkar yenɣan yiwet n teqcict.

Tawaɣit-a, tessuli-d zzɛaf n imezdaɣ; fɣen-d gezmen abrid aɣelnaw wis-12, akken a d-seknen i yimḍebren n tɣiwant d akken ssebba n tedyant yeḍran d tuksa n teɛrurin yessenɣasen di tezla!