Iɣil Ɛli ( Bgayet ): Tawacult n Buza bɣan tidet

0
230

Tlul-d yiwet n tdukli ara d-ifken afud i tawacult n Buza deg Iɣil Ɛli, rran ad sudsen seg ass-a d asawen yiwen ibeddi zdat n wexxam n tɣiwant akked yiwet n tikli srid ɣer wexxam n Dayra.

Am akken i d-gren d aɣen yiwet n teɣri i weḥbas ɣef uxeddim i tefrara n wass-a. Buza Muḥend, yezdeɣ di taddart n Weẓru, taɣiwant n Iɣil Ɛli, yettwanɣa sɣur iserdasen yettnadin ɣef irebraben di teẓgi ass-nni n larebɛa 12 yennayer 2011 ger 16h akked 17h, di lawan i deg ittesṭaḍ tiburquyam s ucebbak.

Tiddukla tessuter deg wid teɛna temsalt anadi ɣef twaɣit amek i d-teḍra akken a d-ban tafat ɣef temttant.