Iqbayliyen ilaq ad dduklen s teqbaylit – Abrid simmal yettizdig

6
281
Tafsut Imazighens
Tafsut Imazighens

At ufella ma yella ur rrkiḍen ara taqbaylit, ad wwten fell-as nneḥ. Iqbayliyen yettnaɣen akken ad d-kksen taqbaylit-nnsen si teccarin i waɣezniwen bḍan-ten am ibawen ɣef lluḥ.

Kra-nni n imeɣnasen i d-yeggran am wid yekkren i wedrar s ugelzim, maca imi at ufella ugin tidett, cwiṭ s wurfan, cwiṭ s wul kkren-as i wedrar, nnan-as ɣas s twizi yessefk ad as-d-afen allalen s wacu ara ssersen lsas amenzu i teqbaylit ad tuɣal am nettat am tiyiḍ.

Iqbayliyen terḥa temsalt rran-d i teɣri, yal wa yenna amek iwala tifrat n teqbaylit akked wuguren n tmurt n yeqbayliyen s umata.
S tegmat d talwit teffeɣ-d yiwet n tuttra deg iles-nnsen: Amek ara nezdi tazmert-nneɣ akken as-nekker i Teqbaylit? Lsas amenzu i tmurt n yeqbayliyen yuli-d.
Taqbaylit tenced-d akk iqbayliyen, win i d-yerran i tiɣri tajmilt-nnsen meqqret.

Atmaten-nneɣ-nniḍen Icawiyen, Imẓebyen, Itergiyen… nnan-d war akukru kunwi s yeqbayliyen telḥam aṭas deg umennuɣ, nekkni aqla-ɣ yid-wen. Kunwi d taqbaylit i ken-d-issenṭaqen ! Taqbaylit ɣer Uqbayli tif akk ayen-nniḍen, d agerruj n talsa ur nettfaka.

Ass-a, kra n win iɣillen At Ufella a d-lhun d wuguren n wegdud Aqbayli, yettargu tafsut di tegrest, d acu i d aɣ-yeṣsawḍen ɣer tegnit deg nella? Aɣbel n tmurt n yeqbayliyen d ugur aserti. Ugur ara t-yeksen d afus aserti. Ass-a tamurt n yeqbayliyen ilaq-as ufus akken a tettwarfed.

Akken nebɣu nemgarad, tamsalt n tmurt n yeqbayliyen tesdukkelaɣ, a win yufan ad s-nekker i temsalt-a s wul zeddigen am aman, ur d-nesnulfay ara icenga gar-aneɣ acku neẓra d akken taqbaylit tesɛa aṭas n yeɛdawen. Yal yiwen ad yerr ul-is ddaw uḍar kra n win yesɛan kra d wayeḍ ad t-yefru berra n temsalt-agi, ad ǧǧen annar i temsalt n Teqbaylit d azedgan.

Ur ilaq ara a d-nessufeɣ aciwen i tqellaɛin, asmenteg n waṭas issalay-d ayen ur nelli.
Yessefk ad nekker as-ner i Teqbaylit azal-is, akken Aqbayli ad yezdi lqedd‑is ad yerfed aqerruy-is.

Crif W.

6 COMMENTS

 1. azul.
  Inna yas WEQBAYLI:

  Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.

  Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.

 2. azul.
  Inna yas WEQBAYLI:

  Ssugten fell-i tisluqbatin, am yiḍan sseglafen.

  Di rregmat d tkerkas ur ğğin, di « creε » s tmettant i d iyi-yeṭṭfen.

 3. Ay amdakel yelha wawal-ik , d amellal wul-ik. Dacu kan ayen akka i d-tenniḍ d asirem kan. Wammag tuget n yeqbayliyen semmḥen di Teqbaylit. Tagi i d tidet . Ẓriɣ qerriḥet maca yessefk ad tt-id-nini i wakken, ahat, ad nnelfun widak ad as-yalsan i lebni si lsas.
  Taqbaylit mačči i assa tuɣ tiyta . Taqbaylit tettwet asmi tuɣal d taɣwa n tsertit, asmi tuɣal d tin sexdamen yiḍan akken ad awin imukan neɣ akken ad ččaren lejyub-nsen s tedrimt.

 4. Ay amdakel yelha wawal-ik , d amellal wul-ik. Dacu kan ayen akka i d-tenniḍ d asirem kan. Wammag tuget n yeqbayliyen semmḥen di Teqbaylit. Tagi i d tidet . Ẓriɣ qerriḥet maca yessefk ad tt-id-nini i wakken, ahat, ad nnelfun widak ad as-yalsan i lebni si lsas.
  Taqbaylit mačči i assa tuɣ tiyta . Taqbaylit tettwet asmi tuɣal d taɣwa n tsertit, asmi tuɣal d tin sexdamen yiḍan akken ad awin imukan neɣ akken ad ččaren lejyub-nsen s tedrimt.

Comments are closed.