Aḍu n tlelli d tugdut – Amek ara tbeddel di Lzzayer?

10
320

Di tmurt n Tunes, deg wayyur n yannayer tella-d yiwet n tegrawla s wazal-is deg i d-yesken weɣref lebɣi-s s uɣluy n usnaraf Ben Ɛli mbaɛd 23 iseggasen leḥkem amsaltu.

Si tama-nniḍen aḍu i d-isuḍen ɣef Maṣer deg ayuren n yannayer akked fuṛaṛ, yegla-d s tuksa n ufarɛun mbaɛd 30 n iseggasen n leḥkem asnaraf.
Aḍu n tlelli d tugdut ikemmel deg webrid-is iḥuza timura-nniḍen, Libya, Lbeḥrin, Lyamen…

Di Libya, ɣas ma ahat sebba n waya d ddel id-yewwi « Lqeddafi », seg-mi yeṭṭef akersi yugi ad as-iserreḥ 42 n iseggasen?! Ccwalat-agi i d-iḍerrun di tmura n Libya neɣ di Lbehrin akked tmura i tent-icban d ayen ur yettamen yiwen.
Imi wid i tent-iḥekmen d abrak iberken ɣef udabu alarmi mmuten. U yerna s udebbuz iferrun timsal-nsen. Akka i d timura yeḥkem bu ɛmam, s ufella bannet-d cebḥent, zdaxel rkant.

I di tmurt-agi-nneɣ melmi ara d-isuḍ waḍu n tlelli d tugdut? Melmi ara d-ffɣen yemdanen ɣer iberdan, afus deg ufus ad d-innin: « neɛya deg ubeddel n wudmawen; nebɣa adyeɣli leḥkem ». Melmi ara d-yekker uɛsekri ad d-yerr asirem i wegdud s ibeddi-ines ɣer tama n wegdud yettwarzen afus aḍar?

Ayagi ad yeqqim d targit kan. Ayagi, ar melmi ara ad d-yesseɣres wegdud Aqbayli, ad yerẓ asalu, ad yekkes taɛkemt ɣef uqerruy-is yettwaxelsen s idammen n wid yeɣlin di tnekriwin yezrin mgal leḥkem n « iwaɣzniwen » yettsummun idim n wegdud war tawant.

Assen ahat tamurt ad ttbeddel udem. Ad ldint tewwura i tugdut d tlelli. Ad kksent tekmamin yellan ɣef yimi. Ad d-yuɣal wawal i wegdud?!

10 COMMENTS

 1. azul, li jiniru ḥekmen tamurt di 62 ar tura, ayen yeḍran γef ifassen-nsen, vuṭé neγ qqim, d nutni i d-ifernen aselway i wegdud, win walan asen-yeffeγ afus a t-nγen, akken xedmen i Mass Budyaf, ihi ulac ttkal fell-asen wigi. Ma d akavar n F.L.N nutni qqaren newwi-tt-id a tt-nečč, aṭas ikubar nniḍen i ittezzin ad ččen, amek i tevγiḍ ad tveddel i mi aεebbuḍ iferq-iten, tama tameqqrant ran ad teqqim akka i mi idles-nsen s yes-s i tleḥu tmurt (ur sen-yettwakkes ara) wid yettγiḍen d nukni idles-nneγ di 62 ar tura zgan meḥun deg-s, ammer kan ad dduklen wigi-nneγ: F.F.S, R.C.D a d-fken afud i UNAVAḌ Aqvayli i wakken a d-kksen Iqvayliyen deg tegnit-agi deg nella

  • AZUL.
   D tidet i d-nniḍ a Muḥend a gma. di tmurt n Lezzayer d aƐsekri i yḥekmen. Ččan tamurt alarmi d aẓar. Ur d-ttaken azuɣer mulac ɣef iqerra-nnsen a d-zzi. Ass-a ṭṭmeɛ ur yelli.

 2. azul, li jiniru ḥekmen tamurt di 62 ar tura, ayen yeḍran γef ifassen-nsen, vuṭé neγ qqim, d nutni i d-ifernen aselway i wegdud, win walan asen-yeffeγ afus a t-nγen, akken xedmen i Mass Budyaf, ihi ulac ttkal fell-asen wigi. Ma d akavar n F.L.N nutni qqaren newwi-tt-id a tt-nečč, aṭas ikubar nniḍen i ittezzin ad ččen, amek i tevγiḍ ad tveddel i mi aεebbuḍ iferq-iten, tama tameqqrant ran ad teqqim akka i mi idles-nsen s yes-s i tleḥu tmurt (ur sen-yettwakkes ara) wid yettγiḍen d nukni idles-nneγ di 62 ar tura zgan meḥun deg-s, ammer kan ad dduklen wigi-nneγ: F.F.S, R.C.D a d-fken afud i UNAVAḌ Aqvayli i wakken a d-kksen Iqvayliyen deg tegnit-agi deg nella

  • AZUL.
   D tidet i d-nniḍ a Muḥend a gma. di tmurt n Lezzayer d aƐsekri i yḥekmen. Ččan tamurt alarmi d aẓar. Ur d-ttaken azuɣer mulac ɣef iqerra-nnsen a d-zzi. Ass-a ṭṭmeɛ ur yelli.

 3. Mazal yir targit-nni teckunṭeḍ deg izwawen. Γilen a ten-id-iṣṣaḥ kra seg wid iḥekmen. Yak frant fell-aɣ. Deg wedlis-nnsen anagar idammen. U r d-ittek rrbeḥ seg udabu nnsen. Zemren ad snegren agdud akken ad qimen di leḥkem.

 4. NEKNI S LEEQBAYEL NUGI A NEFHEM IMAN-NNEƔ. AMMER D LEBƔI AY UL NESƐA AGDUD NESƐA AKAL, NESƐA TAMESLAYT. D ACU I MAZAL NEṬṬAFAR DEFFIR NNSEN? AMMER MEQQAR D WID YULIN S IGENNI CCAH MA ḌḌRANT?!

 5. Aṭas i neṣṣber
  Neεya deg wesberber
  Yewweḍ-d lawan n tidet

  Aqbayli meẓẓi meqqer
  Ad iderrez tamurt n yeqbayliyen

  Nebγa a d-neffeγ seg yeγẓer
  Ad nuγal s ayen iγef nennejla
  Taqbaylit tewwi-d aẓar

  S tmuγli imusnawen ad nẓer
  lğennet nettargu amek tella

  Ass-nni ad asen-inni aql-aγ neḥla

 6. Mazal yir targit-nni teckunṭeḍ deg izwawen. Γilen a ten-id-iṣṣaḥ kra seg wid iḥekmen. Yak frant fell-aɣ. Deg wedlis-nnsen anagar idammen. U r d-ittek rrbeḥ seg udabu nnsen. Zemren ad snegren agdud akken ad qimen di leḥkem.

 7. NEKNI S LEEQBAYEL NUGI A NEFHEM IMAN-NNEƔ. AMMER D LEBƔI AY UL NESƐA AGDUD NESƐA AKAL, NESƐA TAMESLAYT. D ACU I MAZAL NEṬṬAFAR DEFFIR NNSEN? AMMER MEQQAR D WID YULIN S IGENNI CCAH MA ḌḌRANT?!

 8. Aṭas i neṣṣber
  Neεya deg wesberber
  Yewweḍ-d lawan n tidet

  Aqbayli meẓẓi meqqer
  Ad iderrez tamurt n yeqbayliyen

  Nebγa a d-neffeγ seg yeγẓer
  Ad nuγal s ayen iγef nennejla
  Taqbaylit tewwi-d aẓar

  S tmuγli imusnawen ad nẓer
  lğennet nettargu amek tella

  Ass-nni ad asen-inni aql-aγ neḥla

Comments are closed.