Awal ɣef Tahar Benɛayca d dɣel‑ines – Wissen tisusaf ma d aman kan !

4
676

Yenna Lwennas at Lewnis (Maɛṭub) : «Irgazen wid yettnaɣen, targit-nsen d lfetna. Tabrat i d aɣ‑d‑isnebhen, deg waḍu n leqrun i d‑tedda. A wid akk i d‑yeqqimen,, kkset afrag i wallen-nwen, ad twalim anwi i wen‑iḍewren, d atmaten neɣ d at lexla».

Ifayer–agi i d-yenna i tazwara n umecwar‑ines deg tẓuri, mazal sɛan anamek-nsen ula di tagnit n tura, imi ayen nettwali d wayen neqqar deg yeɣmisen d wayen nsel deg yiberdan sɣur aṭas n tamiwin icudden ɣer tsertit neɣ ɣer yedles mačči kan yessewham lameɛna yessendaf u yeqqaz deg ulawen. Yir tamuɣli ɣer uqbayli d yidles Amaziɣ s umata d tin yettkemmilen si zik almi d ass-a. Akka dɣa menbeɛd yir tufɣa s wacu i d‑yeffeɣ Ben Bella, aselway amenzu n tmurt menbeɛd timunent, anda i d‑iwet deg imeɣnasen iqbayliyen n tegrawla n 54 am Ɛaben Ramḍen akked D Lḥusin At Aḥmed neɣ Krim Belqasem, tussa-d nubba n wiyen umyaru uffir ur nettwassen ara, akken ula d netta ad yernu lhem-is ɣer wannar yesden s lkerh akked dɣel ! Amyaru‑agi i d‑yefɣen ur neẓri ansi, ur d‑yufi ara abrid akken ad yilli umeslay fell-as alarmi yewweḍ ɣer uzamul n yimenɣi n ugdud ɣef yidles‑ines akked d timadit-ines Lmulud At Mɛemmar !

Amyaru-agi yettarun s taɛrabt( neɛdez ad d‑naru isem-is) ur yessin yiwen, yefka yiwet n tdiwennit i weɣmis “ El Xaber” n wassen n ssebt 21 di Maggu yezrin. Di tdiwennit‑agi yettfuḥun d tismin akked d wer tamusni, yenna mebla leḥya ɣef Lmulud At Mɛemmar: «amyaru‑agi yettwamlek s taqbaylit, yugar deg-s ayen yellan d aqbayli wala d adzayri». Awal yefɣed akka srid seg yimi-s am wakken it‑id‑yenna Ben Bella ɣef Mas Ḥussin At Aḥemd. Aya yebɣa ad d‑yini nutni msefhamen, ẓran amek id aɣ‑d‑ttmuqulen. Ɣer ɣersen teddez tebrez : taqbaylit d lɛib neɣ d dnub neɣ ahat d ajeǧiḍ ilaq ad beɛden fell-as.

Maca amyaru‑agi (umi qarren Tahar Benɛayca, yellan ziɣema d aneɣmas deg umaṭṭaf aɣelnaw, laṣel‑is n Lwad Ssuf, terra tmara ad t‑id‑nessenɛet) ur yeḥbis ara kan tiyita-s ɣer lǧiha n dda Lmulud, imi yesseɣzef iles, yeččur awalen-is s yir lmenṭeq, yemmeɣ ɣer umezruy akken ad ihemmej deg ucedluḥ-is. Tin ɣef i d‑yesmer ssem i izedɣen ul-is d tagellidt Kahina (Dihya) yellan d yiwen uzamul‑nniḍen n timmuzɣa. Amyaru-agi umi ur yettizwiɣ wudem yenna: «Cwi kan tettwanɣa Kahina, limer ur ttenɣin ara tili ur nettil ara d inselmen». Fehmi-tt neɣ ǧǧi-tt !

Ass-a grent-d tseqqar, yettban lkerh n tmaziɣt akked d taqbaylit ɛinani ɣer izumal n wid yettuɣun s tiɛarbubt akked tineslemt. Dɣel i d-yellan deg ixef-nsen mgal yakk ayen iccuden ɣer yidles aqbayili akked d timadit tamaziɣt ass-a la d yettmiri. Lewcayer n unecta iban-d segmi d‑yebda yir uskasi ger Saɛid Saɛdi d kra n yemḍebren ɣef udlis-is yura ɣef tmeddurt n Ɛamiruc. Aya diɣ ibaned deg yimawen n wid i s‑yeqqaren i Leqbayel yerzan ɣer Lzayer tamannaɣt akken ad rren tiɣri i tesqamut n umbaddel akked tugdut (CNDC) « uɣal-t ɣer tudrin nwen akken ad telḥum». Zun akken aqbayli ur yettalas ara di Laayer tamannaɣt. Ziɣ di kra n tegnatin yettɛedi uzaylal ɣef lqum. Amek i d ixef n tmacahut‑agi? Acu ttnadin wigi?

Tuttriwin ahat neggar-iten-d id kan akka. Wama tiririt tegra-d ɣer yal yiwen. Mi ara imeyyez umdan deg acu yettwannan, d wamek bɣan ad sersen amus ɣef kra yellan d azamul n tmurt n Leqbayl ilaq a nẓer belli wigi begden-d ɣer lmuḥal. Ihi am waken i s‑yenna uzemni deg awal-is : «{Nutni nnan-d, uḥdiq yefhem neɣ yawi.}»

4 COMMENTS

 1. Ulayɣer as-neg ccan i ungif-agi war-isem (ula d nek ɛegzaɣ ad d-bedraɣ isem-is) iskarwiḍen…D tismin kan i t-iccan acku Dda Lmu iban am yiṭij illa d Aqbayli ugar illa d Azzayri. Ma d mass At Aḥmed kra n win d-iwten deg-s ad iniɣ: ccah deg-s! Tudart-is akw isɛeddat d netta ittmeslay taɛrabt akken ad isqizeb cwiṭ i Izzayriyen. Maca tagara atan rran-as-d sseṛf. Cfiɣ yussa-d ar Micli ad immeslay i medden di tafranin ass-mi d-yuɣal ar tmurt: ibda ikkat awal s …taɛrabt!

  Ma illa win is-islan yuli-t-id wawal n teqbaylit gar medden atan ilaq aɣ-d-yenni anda d melmi….

 2. Ulayɣer as-neg ccan i ungif-agi war-isem (ula d nek ɛegzaɣ ad d-bedraɣ isem-is) iskarwiḍen…D tismin kan i t-iccan acku Dda Lmu iban am yiṭij illa d Aqbayli ugar illa d Azzayri. Ma d mass At Aḥmed kra n win d-iwten deg-s ad iniɣ: ccah deg-s! Tudart-is akw isɛeddat d netta ittmeslay taɛrabt akken ad isqizeb cwiṭ i Izzayriyen. Maca tagara atan rran-as-d sseṛf. Cfiɣ yussa-d ar Micli ad immeslay i medden di tafranin ass-mi d-yuɣal ar tmurt: ibda ikkat awal s …taɛrabt!

  Ma illa win is-islan yuli-t-id wawal n teqbaylit gar medden atan ilaq aɣ-d-yenni anda d melmi….

 3. Azul fell-awen din,

  Yiwen umedyaz awagnun yeqqar :
  Mi ara ɣaben at tismin
  A ɣ wten widak nekkat.
  Amesḥaf-agi, rnu-t ɣer wid d-yemmeslayen ay-en n dir ɣef Ɛebban, Ɛmiṛuc, Ǧaɛut,…
  Tella yiwet tidett, yessefk a tt nini gar-aneɣ :ur aɣ ufin ara nettemcekkaṛ, nettemyemcah, nettembuddu akken ad cuḥen i tiyita deg-neɣ. Ilaq a naru ɣef wid nneɣ d wid i ɣ iqerben di tamuɣli d tikli qbel tira n wiyaḍ fella-sen. Awal nneɣ ad yezwir awal nsen. Ur ilaq ara a naṛǧu ar d aɣ d-rren amcic deg uqelmun, a ɣ d-nebcen, akken a d-nini kra. {{Ilaq a nezwir tadyant}}.
  Maca ilaq wi ara sen yerren s tmussni d tiḥḥeṛci d taɣert n wul, akken ur yettili ara wi ara d-yernun neɣ wi ara ixemmmen s acemmet n tarwa taḥṛuṛt.
  Ar tufat.

 4. Azul fell-awen din,

  Yiwen umedyaz awagnun yeqqar :
  Mi ara ɣaben at tismin
  A ɣ wten widak nekkat.
  Amesḥaf-agi, rnu-t ɣer wid d-yemmeslayen ay-en n dir ɣef Ɛebban, Ɛmiṛuc, Ǧaɛut,…
  Tella yiwet tidett, yessefk a tt nini gar-aneɣ :ur aɣ ufin ara nettemcekkaṛ, nettemyemcah, nettembuddu akken ad cuḥen i tiyita deg-neɣ. Ilaq a naru ɣef wid nneɣ d wid i ɣ iqerben di tamuɣli d tikli qbel tira n wiyaḍ fella-sen. Awal nneɣ ad yezwir awal nsen. Ur ilaq ara a naṛǧu ar d aɣ d-rren amcic deg uqelmun, a ɣ d-nebcen, akken a d-nini kra. {{Ilaq a nezwir tadyant}}.
  Maca ilaq wi ara sen yerren s tmussni d tiḥḥeṛci d taɣert n wul, akken ur yettili ara wi ara d-yernun neɣ wi ara ixemmmen s acemmet n tarwa taḥṛuṛt.
  Ar tufat.

Comments are closed.