Ayen ɣef yennuɣ Weqbayli, acimi ara t‑yettu?

2
279
Izem
Izem

Adabu mazal yettkemmil di tidak-is. Amezwaru yeɛzem yerna yesken-d amek yebɣa ad yeqqim deg udabu. Wis-sin yeɛreḍ yessekn-d ayen ur yexdim, i wakken ad ɣillen medden d akken anagar netta i izemren i twaɣit-agi tamaynut i d-innulfan deg ussan-agi yezrin.

Di tagara teḍra-d temsalt akken i as-d‑yewwi lḥal ad teḍru. Atnan ttemcawaren ɣef iqerra‑nneɣ ad tefrun. Wigi yerran ad aɣ-rren ɣer deffir, ɣer ṭlam, armi d ass-a ula d nutni wissen ma ad ten-teṭṭef?
Ttuɣaḍent tnekriwin-nni, tikliwin-nni… timesbaniyin-nni ! Wissen amek ara teffeɣ, ammer i d-teḍri tikli-nni n 14 yunyu 2011 di Lezzayer tamaneɣt?

Gan aqbayli n sserbis d amḥadi i wakken ad d-issefhem sinaryu n « umerẓi », maca ulac win yumnen. Adabu issufeɣ-d lɛeṣker-is, aqerru n ukabar icuff-as aqenduṛ, u yenna annect-nni d abziz n wayen ara d-yessufeɣ asmi ara yezɛef s tidett. Maca ula deg aya ulac win t-yumnen.

Isiḍ i d-ssersen ussan-nni yezrin, neɣ usan-agi, lqella n tdukli ger iqbayliyen, ccwal, takrit, axṭaf n yemdanen…
Iqbayliyen-nni yessaramen leḥkem n tlelli d tugdut, wissen ma yella faqen d akken tilin-nsen anagar ma yella sdukklen tazmert-nsen?

D ayen i ten-yeǧǧan ur zmiren ara ad ččaren ilem n wannar aserti. Ur ten‑terri tmara ad fernen ger ṭṭaɛun d lkulira. Yewweḍ-d lawan ass-a i deg arraw n tlelli ad sseknen belli d tugdut d tlelli i yefren wegdud aqbayli. Sin n iberdan‑nniḍen (win n tekrit akked win usnaraf xḍan-asen).

Iqbayliyen ran ad d-rren lḥerma-nsen, ad d-rren asirem-nsen akken Ad ddun s teqbaylit-nsen. Iqbayliyen sbedden imḍebren-nsen i wakken ad mcawaren ɣef amek ara sdukklen tazmert-nsen mgal tiwuɣa akked tlufa i ten-yettḥazan yal ass.
Amezruy bnan‑t wid yesnen, imal iṣaḥed i wid iberzen lehmum.

Crif W.

2 COMMENTS

 1. D lawan yal aqbayli ad yeɛqel gma-s. Akken qaren zik-nni  » Kerheɣ gma kerheɣ win ara t-yewten ».
  Yeǧǧa-d awal umedyaz nneɣ: » anda ma yella weqbayli ad t-neqsed ad t-nseḥder »
  Yif ad n-myeɛqal d atmaten, ad n-zeṭṭ tegmatt gara-neɣ. Akken aɛdaw nneɣ ad yergagi.
  Igduden akk n dunit dukulen ɣef temsal i ten-iceɣben, ɣas mgaradent tikta.

 2. D lawan yal aqbayli ad yeɛqel gma-s. Akken qaren zik-nni  » Kerheɣ gma kerheɣ win ara t-yewten ».
  Yeǧǧa-d awal umedyaz nneɣ: » anda ma yella weqbayli ad t-neqsed ad t-nseḥder »
  Yif ad n-myeɛqal d atmaten, ad n-zeṭṭ tegmatt gara-neɣ. Akken aɛdaw nneɣ ad yergagi.
  Igduden akk n dunit dukulen ɣef temsal i ten-iceɣben, ɣas mgaradent tikta.

Comments are closed.