A wid-nni yeɣder yiḍes, mmlet-aɣ i txeddem tnekra?!

8
1041

Acḥal-aya tura i la nettidir gar-aneɣ, waḥd-nneɣ ? D leqrun, macci drus. Ur nemsengar, werjin nemcerrag. Ma yella wemsefham nnig wayagi ? Nedder, mazal nettidir akken, neẓra-t maɛna ur t-id-nenni, ula i d-nini deg wayen ibanen. Ass-a tḥettemaɣ tegnitt ad t‑id-nini, i wid ur aɣ-nessin ara, i wid ur yebɣin ad nilli akken i nella. Nenna si zik i nella akka, akka ara nkemmel. Tudert gar-aneɣ ɣas ur ẓidet, ur rẓaget daɣenni.

Tugim ad nidir ger-awen akken i nella. Tennam « ad tidirem am nekkni, ad telḥum am nekkni deg webrid i nextar nekkni, ad tuɣalem d nekni » anect-a nugi-t, yerna tezram. ɣas nebɣa ur nezmir ara.

Ur yelli d beṭṭu i nettnadi, d yir timlillit i nugi. Skud i nella akka, ur yelli dacu ara ibedlen. Ass-a ur yelli dacu imi tzemrem ad t-bedlem. Isem n timanit( n tmurt n yiqbayliyen) d ayen i ken-iḍurren, ur yelli dayen ur tefhimem. Dayen i tugadem. Timanit d isem i nefka i tlilit-nneɣ, acku isem-is iban. Tura imi i tnudam aɣ-tbeddlem tilawt-nneɣ, nemlayawen-d isem-is : d timanit.

Timanit d abrid, abrid-nni tebɣam ad yergel, abrid-nni tebɣam ur yessufuɣ, abrid-nni i deg teẓẓam yal ẓẓerb, imi tgam yal d aḥebbas. Timanit d abrid ur nebni ɣef lkeṛh, d win yebnan ɣef tismin n uxeddim d unaqel, d abrid n tidett, d abrid alemmas.

Timanit d tikli, i d-yezgan ger tazla d iɣimi, ger yiḍelli d uzekka. Ur yelli d Lzzayer i nekrah, ma yella tecfam acḥal d idim i nesmar fell-as. Lzzayer d akal i d aɣ-izdin, nekkni ur ken-nekrih, kunwi ur d aɣ-taḥmilem. Deg-neɣ tesnulfuyem-d ayen ur nelli, nekni d ayen yellan i wen-d-neqqaṛ.

Tidett twalam-tt, textarem lekdeb ; imi yella d ayla-nwen. Tufam di tlilit n lekdeb amɛic n tidett. Textarem tamurt i d-snulfam ɣas ma yella ɣef lekdeb i tebna, teqqarem-aɣ-d d kunwi i ixedɛen, i d iḥarkiyen.

Nnuda ɣef laṣel tennam acu i ken-yuɣen ? Nnuda ɣef tutlayt, tennam i ta acu is-d-ssuksem ? Nnuda ɣef tidett teqqarem teskiddibem. D lekdeb-nneɣ i d tidett-nwen !

I kunwi ? Wid yugin timanit, acimi ur teqbilem lzzayer ? tennam ur nesri i Lzzayer am ta, timanit ur yelli d rray iɣ-ilaqen. Ttxilwat mmlet-aɣ acu tettnadim ? Acu i tebɣam ? xedmet lebɣi-nwen ad t-nwali. Acu akka, neɣ anwa wa i la tettraǧum ?.

Textarem Lzzayer n TATUT, lzzayer n NNGER, lzzayer n NKER, tin n LEKDEB ɣef TIDETT( ɣas rẓaget ) ɣef TIMANIT N CFAWAT.

D iqbayliyen i tellam, ur d-tusim ansi-nniḍen, yiwet n tidett i nwala, mačči snat. Tin (tidett) i wumi teqqarem Lzzayer neɣ tamurt-nneɣ, tamurt ur ken-nebɣi akken i tellam, tebɣa-ken akken i tebɣa‑m ad tillim, mačči akken‑nniḍen. Ad tilim d aɛraben d inselmen ma ulac ayɣer ara t-ilim ?

Teqqarem aɛdaw d adabu, ugur d adabu. Mmlet-aɣ, ttxilwat, anida yeḥbes udabu, anida yebda wegdud ? Agdud yettidiren yidwen acḥal d lqern ; tenṭerrem iwala, tɛegdem yesla. Tutlayt-nwen, yezṛa tella, meɛna deg-s ur s daḥsil ara, ur yettnadi ara ad tt‑yissin, idles-nwen yettwalit deg-wen ur inuda ula ad t-ifhem.

Mmlet-aɣ ttxilwat ma yella d taqbaylit i iweεren ɣef wid yebɣan ad tt-issinen, neɣ d lebɣi fell-asen i iẓẓayen. Kunwi tesnem tutlayin, idelsan d wayen‑nniḍen. Init-aɣ ma d lebɣi neɣ d tamara i ken-iḥeṛsen akken ad tnadim ɣef wayla-nsen ?

Nekkni ad awen-nini : lebɣi deg-wen, tamara fellawen. Tililit ; nsen ! Tamurt ; nsen ! Mmelt-aɣ dacu iken-id-iṣaḥen nnig n imeṭṭawen n nnger, d ucetki d wesmisken. Ma yella tebɣam nnger abrid ata yenjer, ma tebɣam tililit nettweṣṣi-ken ɣef timanit.

Tettakem lebɣi i wid i ken-izzuɣuren, s asif ass-a i ken-nehren, qqaren-awen d ta i d tasartit, ayen-nniḍen d tikerkas ! Ttxilwat sseqsit-tten, dacu akka i d-wwin nnig n tɣennant n nnger ! Ur ṭṭifen di laṣel, ur ddin d wiyaḍ ; ssakayen deg-wen wid yeɣder yiḍes, ɣer yir targit i ken-zzuɣren ! Ass i deg ara d-dduqsem, d tatut, d nnger ara d-tafem ! Ass-n ad teẓrem i iɣedder yiḍes, i tessekraf tnekra, tilawt deg-wen ad tdebbeɣ, ad teɣḍem tara-nwen. yettuɣaḍ win i d as-innan : « nεemmed ad negrent tudrin wala ad yenger laṣel » . I nugad ad teglum yis-neɣ ! ad yenger laṣel, ad rnunt tudrin !

Tudert i timanit n tmurt n yiqbayliyen !

8 COMMENTS

 1. Ulac d acu ara d-arnuɣ ɣef aya, imi nekk, gma, weltma aqvayliyen ilaq-aɣ faqu. Yarnu aqvayli yugad nnger.
  Timanit: d kečč id aqerruy af yiman-ik, yelha win i selken iman-is…

  S tegmatt, s teqvaylit
  Iẓerriwen.

 2. Ulac d acu ara d-arnuɣ ɣef aya, imi nekk, gma, weltma aqvayliyen ilaq-aɣ faqu. Yarnu aqvayli yugad nnger.
  Timanit: d kečč id aqerruy af yiman-ik, yelha win i selken iman-is…

  S tegmatt, s teqvaylit
  Iẓerriwen.

 3. igerrez wayen akk ay d-turad a Gma Murad Yernaten, Ahat yal yiwen sseg-negh ad d-yefk ayen i wumi yezmer, s nniya zeddigen i wakken ad d-tifrir timmunent -agi ay ghef la nekkat. war anejlum d akken tafat ad d-tban ass-a negh azekka, acku d awezghi ad tettwaghum i lebda.
  Tumert-iw d tameqqrant imi ay yufigh d akken Tamsirt-a teffegh-d seg Taddart-nnegh ceddhagh atas atas, taddart n at Yilyiten yettwassnen seg zik s umennugh n tsuswin-is af nnif, tirrugza d lherma ara nessemlil deg yiwen n wawal, TAQBAYLIT. Taddart ay issan taqbaylit d awal, macci d aserwal
  ass-a azekka le MAK yella yella, win ur yajib ara lhal, ad yetterdeq ma yebgha.
  Taqbaylit, taqbaylit, deg ugherbaz d yal allal n tmussni,
  Taaaaaarabt,taaaarabt ilaq ad tettwaghunzu deg yogherbazen n tarwa n Dyhia d Mass nsen
  SAID SEG KALIFURNYA. usa

 4. igerrez wayen akk ay d-turad a Gma Murad Yernaten, Ahat yal yiwen sseg-negh ad d-yefk ayen i wumi yezmer, s nniya zeddigen i wakken ad d-tifrir timmunent -agi ay ghef la nekkat. war anejlum d akken tafat ad d-tban ass-a negh azekka, acku d awezghi ad tettwaghum i lebda.
  Tumert-iw d tameqqrant imi ay yufigh d akken Tamsirt-a teffegh-d seg Taddart-nnegh ceddhagh atas atas, taddart n at Yilyiten yettwassnen seg zik s umennugh n tsuswin-is af nnif, tirrugza d lherma ara nessemlil deg yiwen n wawal, TAQBAYLIT. Taddart ay issan taqbaylit d awal, macci d aserwal
  ass-a azekka le MAK yella yella, win ur yajib ara lhal, ad yetterdeq ma yebgha.
  Taqbaylit, taqbaylit, deg ugherbaz d yal allal n tmussni,
  Taaaaaarabt,taaaarabt ilaq ad tettwaghunzu deg yogherbazen n tarwa n Dyhia d Mass nsen
  SAID SEG KALIFURNYA. usa

 5. tanmirt tameqṛant imi teɣram amagrad agi. mennaɣ d ayen iken-iεǧǧben.
  anecta d ayen yesefṛaḥen yettaken afud iwmenuɣ ɣef wayla-nneɣ ( taqbaylit d wayen akk id icudden ɣur-s.). nella umazal anili. tanmirt-nwen i tikelt nniḍen…tudart i tmurt n iqbayliyen.

 6. tanmirt tameqṛant imi teɣram amagrad agi. mennaɣ d ayen iken-iεǧǧben.
  anecta d ayen yesefṛaḥen yettaken afud iwmenuɣ ɣef wayla-nneɣ ( taqbaylit d wayen akk id icudden ɣur-s.). nella umazal anili. tanmirt-nwen i tikelt nniḍen…tudart i tmurt n iqbayliyen.

Comments are closed.