D acu i d-sukksen i Teqbaylit?

12
270

Di turda-w nekki win yettkukrun tidett, win inekren tilawt, d aṭṭan i yuḍen! Yuḍen deg yixef-is, am win yezdeɣ qawsas deg yiɣsan-is.

S umeslay, ur ǧǧin kra, senqaden kra yeqnen ɣer tutlayt n teqbaylit. Ayaḍra, ma yella wacu i gan i wakken ad sḥirbeben ɣef teqbaylit-agi?
Tiririt ur tewɛir ara, ur telli d tufirt. Ammer kan ad nerzu ɣer tmurt n Yiqbayliyen, ad nwali anda tṣaweḍ taluft n uselmed n Teqbaylit neɣ Tamaziɣt s umata. Ur nettibɛid ara ɣef Bgayet, Tizi wezzu neɣ Tubirett. Win ara y-nadin deg uɣerbaz ad d-yerr ul-is d amejruḥ. Amek ṣṣawḍen imeṣwaḍen n tutlayin-nniḍen ad asen-inin i yiselmaden-nnsen, ad fernen akud i asen-iwulmen wa ad ǧǧen tamaziɣt, ma yella yeggra-d wakud.

Ula d inemhal n iɣerbazen qqaren i yiselmaden-nnsen ad ǧǧen tamaziɣt d taneggarut. Amek ur treffuḍ ara, ma ar-ad ttẓreḍ d akken taqbaylit tuɣal d tarbibt n tutlayin-nniḍen. S kra n win ara yeslen ad yewhem. Lḥaṣun, ulac win ar-ay-ḥunnen fell-as, wa iɛemmed wa yessusem. Ad as-tinniḍ ur walan ara lbaṭel tettidir teqbaylit di tmurt-is. Ass-a, yal yiwen ihedder ɣef yir tagnitt tettidir teqbaylit, ur teɛǧib ula d yiwen, maca anwa ara d-ineṭqen. Yezmer ad tefru temsalt n Wudayen akked Waɛraben, ur tferru temsalt n teqbaylit. Ataya anda terwi!

Nezra ak ɣef ittnadin meṛṛa widak-agi, neẓra acuɣef dduklen afus deg ufus akken ad nɣen tameslayt n Ccix Muḥend, tutlayt-nneɣ tanaṣlit. Tuttra-inu d-tayi: Ayɣer ur ḥemlen ara taqbaylit? Taqbaylit tuɣal-asen d acengu, d aṭan! Di tidett, lumuṛ lḥan mxalfa, imḍebbren ẓran d acu i xeddmen.

S tidett, beddlen-as udem wid tecɣeb taluft, tban-d. D acu kan kra n iseggasen mbeɛd, yuɣal wasif ɣer lḥed-is, amzun akken ur d-yeḍri ucemma. Ad as-tinniḍ d ttaṛ i d-rran wid ittyugin. Tenneqlab teswiɛt, yuɣal uqelmun s iḍarren: Tamaziɣt ar tura d tarbibt. Yeffeɣ yidim n wid yeɣlin d abandu! Nutni yettɣilen selken, ttun d acu-ten, ttun taqbaylit-nnsen. Aqlaɣ ad ten-id nesmektay, neqqel-asen d lemri i wid ur nḥemmel ara iman-nnsen. Ayagi, d asendef deg-sen!

12 COMMENTS

 1. Tidett qariḥet i wid qemcenṭ wallen. Wa yaεggez, wa yestahza, wa yugad, llan wiyaḍ qaren tuεar tira s teqvaylit, dɣa llan seg ineggura yagi taḍṣa, fernen tafransist di tira af teqvaylit a nutni ur ẓwiren ara di tefransist (yarnu qaren tuεar teqvaylit) dayen yellan seg wid snaɣ, d acu kan nekk segza-yaɣ-asen bli ula d nekk ur sinaɣ ara tafransist. Akken acḥal n ṭikkal yezrin s tira ama di skype neɣ facebook, sms neɣ inzan di email, uɣalen (mačči akk) εarḍen tira s teqvaylit.
  Ẓriɣ aḍriṣ agi yemeslay-d ɣef tira d uselmed n tutlayt-nneɣ deg uɣarvaz n « Tmurt-is ».
  S talwit
  s ɣur Iẓerriwen.

  • azul, asmi akken ulac-itt deg iγerbazen qqaren-iyi-d akk, ahya alammer tella, meqqar a tt-γren warraw-nneγ, tura imi tella a tt-γren, ur ten-id-ceggiεen ara, i d-yenna yiwen uselmad n tmaziγt.
   Ma d Leqbayel n tefransist ulamma εeggzen i tira-s maca ttḥunun cwiṭ fell-as, tuḍen icc-is deg wid yemmalen ar tutlayt n laxert, widak dayen sskecmen-asen tugdi ar wallaγ, qqaren akk ad nexdem i laxert, imi ddunit ur tettdum ara,

 2. anwa i d-igan isuḍaf swayes tleḥḥu tmaziγt ass-a? annaγ d adabu-nni n zik i tt-ikerhen,i tt-ineqqen, d winna i mazal ar tura, ma tella ass-a tban-d medden akk walan-tt, armi nuḍhen fell-as imeγnasen, armi fkan tirwiḥin-nsen d asfel, maca tamaziγt teqqim s tsertit-nni n wid i s-yettbuddun tamettant, imi mačči ger ifassen n wid i tt-iḥemmlen i d-teggra, attan tezga ger ifassen udabu yellan nnig n tza d kkuzan iseggasen yekkat ad ibeddel tutlayt tanaslit n tmurt s tin i d-wwin anda nniḍen,

 3. Tidett qariḥet i wid qemcenṭ wallen. Wa yaεggez, wa yestahza, wa yugad, llan wiyaḍ qaren tuεar tira s teqvaylit, dɣa llan seg ineggura yagi taḍṣa, fernen tafransist di tira af teqvaylit a nutni ur ẓwiren ara di tefransist (yarnu qaren tuεar teqvaylit) dayen yellan seg wid snaɣ, d acu kan nekk segza-yaɣ-asen bli ula d nekk ur sinaɣ ara tafransist. Akken acḥal n ṭikkal yezrin s tira ama di skype neɣ facebook, sms neɣ inzan di email, uɣalen (mačči akk) εarḍen tira s teqvaylit.
  Ẓriɣ aḍriṣ agi yemeslay-d ɣef tira d uselmed n tutlayt-nneɣ deg uɣarvaz n « Tmurt-is ».
  S talwit
  s ɣur Iẓerriwen.

  • azul, asmi akken ulac-itt deg iγerbazen qqaren-iyi-d akk, ahya alammer tella, meqqar a tt-γren warraw-nneγ, tura imi tella a tt-γren, ur ten-id-ceggiεen ara, i d-yenna yiwen uselmad n tmaziγt.
   Ma d Leqbayel n tefransist ulamma εeggzen i tira-s maca ttḥunun cwiṭ fell-as, tuḍen icc-is deg wid yemmalen ar tutlayt n laxert, widak dayen sskecmen-asen tugdi ar wallaγ, qqaren akk ad nexdem i laxert, imi ddunit ur tettdum ara,

 4. anwa i d-igan isuḍaf swayes tleḥḥu tmaziγt ass-a? annaγ d adabu-nni n zik i tt-ikerhen,i tt-ineqqen, d winna i mazal ar tura, ma tella ass-a tban-d medden akk walan-tt, armi nuḍhen fell-as imeγnasen, armi fkan tirwiḥin-nsen d asfel, maca tamaziγt teqqim s tsertit-nni n wid i s-yettbuddun tamettant, imi mačči ger ifassen n wid i tt-iḥemmlen i d-teggra, attan tezga ger ifassen udabu yellan nnig n tza d kkuzan iseggasen yekkat ad ibeddel tutlayt tanaslit n tmurt s tin i d-wwin anda nniḍen,

 5. Azul.
  D Iqbayliyen s timad-nnsen ara yessuɣen ad ttuɣal tutlayt n Tmaziɣt d tutlayt tamezwarut deg uɣerbaz, bɣiɣ ad d-iniɣ mḥettem( obligatoire ). Mačči d tutlayt n zyada, akken yebɣa unelmad. D aya i yeǧǧan inelmaden ur sefkin ara azal i tutlayt-nnsen.

 6. Ay akka qqaṛen-d ad sseɣren tamaziɣt g Leezzayer meṛṛa d lmuḥal ad ssawṭen ɣer kra. Tella yiwet n tilawt ilaq tt-qeblen meṛṛa, acku imaziɣen nniḍen ur d-cqin ara yak di tutlayt-a, ala leqbayel i yesseḥbobiren, weyyaṭ d taεrabt i sen-iεeǧben, ihi yewwi-d a ɣ-anfen a nesɣer taqbaylit kan di tmurt n leqbayel, meεna bac ad d-yili wannect-a ala timanit i d-tifrat!

  • lhasulin,a yatma! attwaligh iqur uqaru n wan , tadra amakan yiwan i-dissapuan spaggiti iynavgawan di tmaghra laqvayal, izmiran ara ataccan madan baghir lamziya! arut sa tfinagh a xatar tashal nagh arut taqvaylit sa shala mbaghir ti kaskidhin, tibiridhin, ti cucal, iwar attaqladh imdanan mali lssan ti cucal a kk ttqalmunin! qval adissin aami ilaq adissinagh vava, taqvaylith aqval tamazight ighdipu lhal.

   lvghi bulikk, macci madan okk! macci yak lghaci san cfayat na danfil.

 7. Ay akka qqaṛen-d ad sseɣren tamaziɣt g Leezzayer meṛṛa d lmuḥal ad ssawṭen ɣer kra. Tella yiwet n tilawt ilaq tt-qeblen meṛṛa, acku imaziɣen nniḍen ur d-cqin ara yak di tutlayt-a, ala leqbayel i yesseḥbobiren, weyyaṭ d taεrabt i sen-iεeǧben, ihi yewwi-d a ɣ-anfen a nesɣer taqbaylit kan di tmurt n leqbayel, meεna bac ad d-yili wannect-a ala timanit i d-tifrat!

  • lhasulin,a yatma! attwaligh iqur uqaru n wan , tadra amakan yiwan i-dissapuan spaggiti iynavgawan di tmaghra laqvayal, izmiran ara ataccan madan baghir lamziya! arut sa tfinagh a xatar tashal nagh arut taqvaylit sa shala mbaghir ti kaskidhin, tibiridhin, ti cucal, iwar attaqladh imdanan mali lssan ti cucal a kk ttqalmunin! qval adissin aami ilaq adissinagh vava, taqvaylith aqval tamazight ighdipu lhal.

   lvghi bulikk, macci madan okk! macci yak lghaci san cfayat na danfil.

 8. Azul.
  D Iqbayliyen s timad-nnsen ara yessuɣen ad ttuɣal tutlayt n Tmaziɣt d tutlayt tamezwarut deg uɣerbaz, bɣiɣ ad d-iniɣ mḥettem( obligatoire ). Mačči d tutlayt n zyada, akken yebɣa unelmad. D aya i yeǧǧan inelmaden ur sefkin ara azal i tutlayt-nnsen.

Comments are closed.