Bgayet: Ixeddamen n tɣiwanin ḥebsen ɣef uxeddim

0
207

Dɣa, ass-a n lexmis 23 ṭuber i yebdan ixeddamen n tɣiwanin aḥbas ɣef uxeddim n krad n wussan, ɣer -iluɛa ssandika ( CNSC ) yekkan ɣer ssandika taɣelnwat ( SNAPAP ).

Am akken ara d-yili yiwen ibeddi zdat n lemqer n lḥukuma di Lezzayer tamanaɣt. Aḥbas ɣef uxeddim s sebba n wayen iccuden ɣer lǧib. Ixeddamen ssutren aɛiwed di tmuɣli n kra n tneqqiḍin di lqanun n uxeddam.

Am akken daɣen issutren asnerni di tjernaṭin-nnsen. Am akken i ssutren aqaḍer n ssandikat deg umennuɣ ɣef izerfan n uxeddam.

C.W