Bgayet: Tibeddit zdat n lemqer n lwilaya

0
189

Ass-a n tlata 8 deg waggur n wamber, imezdaɣ n taddart Taqliɛt di temdint n Bgayet bedden zdat n lemqer n lwilaya. Imezdaɣ-agi seknen-d lɣiḍ-nnsen mgal iɣeblan ttidiren yal ass. Am wayen yecban lqella n lgaz n temdint deg yixxamen akked d lexsaṣ n waman deg tberninin. Arnu ɣer iɣeblan-agi, lexṣaṣ n trisiti deg iberdan, yir iberdan…

Imezdaɣ-agi seknen-d zzɛaf-nnsen mgal imḍebren ur d-nelhi d fru n wuguren-nnsen. Nnan ɛɛyan deg uraǧu acku ttidiren di yir ḥala, u yal taɣawsa d lexṣaṣ.

C.W.