Illa ulac-it! Yiwen-is! – Musa lḥajj, lḥajj Musa

4
286

Ussan-a izrin llant-ed tefranin tiselwaniyin di Fransa. D François Hollande, anemlay, i yessali ugdud aransis γef uqerruy n uwanek ines. Tazelmaḍt terveḥ, tayeffust ur texsir ara. Swa-swa am tceqquft unezgum i yura Muḥand At Yiγil. Maca dacu ara d-yilin γur-neγ si tafranin-agi? Illa kra i izmer yiwen ad t-ssirem si Fransa? Ulac. D ilem. D tigert. D tazelmaḍt neγ d tayeffust d Musa lḥajj, lḥajj Musa. D François Hollande neγ Nicolas Sarkozy yiwen nsen.

Iḍelli Sarkozy idda deg uvrid n tsertit tafransist iteḍḍafar Fransa si zik sdat igduden imezyanen. Ur d-clig deg-sen ur d-cqi deg wid ittwarkḍen. Wid ur nesâi tuyat. Wid i wumi ur ahrawit ara iγallen. Yak kra n win i wumi teffeγ twenza afus ittimẓi, ittirqiq. Assa Hollande ad ikemmel kan deg uvrid-nni. Sdat-es Llezzayer am lemri. Syis kan ara irfed ameslay i tmura n ugraγlan anẓul. Yak ula deg uskasi aselwayan inna-yas “d Llezzayer i d tamurt tamuqrant n Tfarka ugafa u d nettat ara ifrun timsal n temnaḍt-agi am temsalt n uzarug n Uzawad”. Am arezg nneγ ad tefru Llezzayer tilufa d iγevlan nneγ!

Deg umezruy n tsertit tafransist, i win irran lmend-is, d tayeffust i ifkan cwiḍt n tmeẓẓuγt i imeγvan nneγ. Pompidou iâerḍ Muḥand Amaziγ ar L’Élysée. Myussanen. Wanag tazelmaḍt, si Mitterrand, eddu ma d tedduḍ γef rrvaḥ d nfaâ n Fransa. Ttwaqadren izerfan n umdan, anda nniḍen, neγ ttwarkḍen kif kif. Yak macci d Iṛumyen i ittwaâfsen imi nutni γur-sen azal. Ma d Iqvayliyen a war d-uγalen akw imi 1956 ugin tilelli. Iḍelli cenfen, assa ttdarin tiγwemmar!

Ar tama-nni nniḍen, gemmaḍ-in, llant-ed tafranin diγen di Llezzayer. Ar Waâraven. Ar γur-neγ, s Iqvayliyen, ttwagedlent. Ugint-ent medden. Ttwaγunfant. I tura llant-ed neγ ur d-llint ara, am tid n Fransa, kif kif: Musa llḥajj, lḥajj Musa. Ur ittveddil tren di tudart n Uzwaw. Dacu kan imi uγen medden awal i Umussu n Timanit i tmurt n Iqvayliyen n Vuâziz At Cebbib, ahat ad yilli umaynut ar zdat. Win idren ad iwali.

Tikkelt-a, di tama, Iγallen Inemlayen n Husin At Ahmed ittiki di tafranin. Di tama nniḍen, Agraw i Udles d Tugdut n Belabes ur ittiki ara. Tessaḍssay temsalt-a limer iγ-tefki tegwnitt taḍsa d cwiṭ n uskikeḍ. Sin ikavaren-agi zgan tturaren ḥajj ḥajj kkes-iyi-d asennan! Am tnuḍin, win irran aqerruy-is akk-in wayeḍ ad t-id yerr akk-a! Ahvuh! ay ivujaden n tsertit! Ay ivruyen gar iγuraf! Urjjin ad tezdim lqed imi aḍu i ken-izeglen wayeḍ ak-en ihud imi tettmyexzarem kan mbu-gar-awen! Am akken tenna takna γef tayeḍ: “ma tedda ur tedduγ ara!”
Di tilawt, akken vγun mbarrazen sin ikavaren-a, avrid isen-ihwan uγen-t: Musa lḥajj, lḥajj Musa. Maca ma nuγ-asen awal, cfut fell-as: aγ-snegren!

Ma d Obama ilha d tγeḍḍten-is. Ara ittani i tmurt-is imi teccur d iweṭṭen tagara-yagi. Yerna macci deg ussegwass n tafranin di Marikan ara issirem yiwen kra seg-s.

Ihi zemraγ ad dduγ akka di zhu γef tmura yiwet yiwet u myal mi zziγ nḍaγ, refdaγ sarsaγ ad uγaleγ almi d awal-nni amcum: Musa lḥajj, lḥajj Musa. Acku win ur nekmiz ara i yiman-is ulac anwa ar as ikemzen. Agdud ur nuki ara d yiman-is, ur illi ar as texdem tudart-is. I wacu-tt tudart i wid ittwanasen wid idren s tidett? Yifit meqqar ma iṭṭes i levda γef tsumta n tatut d tin n llaxart. Akka neγ macci akka?

M.A.U

4 COMMENTS

 1. Azul, seg wasmi d-yusa meγrud, yewi-d tirga d tmucuha, uγalen nnudmen akk iγerfan d-yemmugger, yeshuli-ten yesganay deg wallaγ, armi ttun iman nsen ddan d icriken ar meγrud. Tura yissen kan amek ara teffeγ temsalt fell-aγ s widak agi yessaramen tudert s timmuzγa

 2. Akka ih. Tenniḍ-d ayen yellan di talit agi. Wamag ayu kan iqvayliyen akken yevɣu yelli ger-asen nekk, nḥemmel iman-nneɣ d wayla-nneɣ id imezwir, wamag mačči akka fell-anaɣ.
  Deg wakud agi nettidir, tarvaεt n TTY (MAK) ig ttazalen ad d-yawi tileli, ad d-yagum si tala aman. Iqvayliyen fuden talwit d izerfan-nnsen ttewrekḍen.
  Aẓerriw.

 3. Azul, seg wasmi d-yusa meγrud, yewi-d tirga d tmucuha, uγalen nnudmen akk iγerfan d-yemmugger, yeshuli-ten yesganay deg wallaγ, armi ttun iman nsen ddan d icriken ar meγrud. Tura yissen kan amek ara teffeγ temsalt fell-aγ s widak agi yessaramen tudert s timmuzγa

 4. Akka ih. Tenniḍ-d ayen yellan di talit agi. Wamag ayu kan iqvayliyen akken yevɣu yelli ger-asen nekk, nḥemmel iman-nneɣ d wayla-nneɣ id imezwir, wamag mačči akka fell-anaɣ.
  Deg wakud agi nettidir, tarvaεt n TTY (MAK) ig ttazalen ad d-yawi tileli, ad d-yagum si tala aman. Iqvayliyen fuden talwit d izerfan-nnsen ttewrekḍen.
  Aẓerriw.

Comments are closed.