Tubiret: Rreḥba tis 8 n udlis d uktelɣu Amaziɣ

0
197

Tamdint n Tubiret teldi tibbura-s i rreḥba tis 8 n udlis d uktelɣu Amaziɣ i d-yessewjed Usqamu unnig n timuzɣa. Reḥba-agi tebda seg ass n 19 alarmi d ass n 23 seg waggur n maggu. Aṭas n tezrigin i d-yerzan ɣer Tubiret i wakken ad d-fkent afud i wesnerni tmaziɣt.

Leqdic n rreḥba-yagi yettili-d di temdint n Tubiret akked wexxam n yidles Ɛli Ẓamum, am akken i d-yettili deg yeḥricen nniḍen, imi deg ass amenzu n rreḥba, yella-d uskan n usaru yewwin arraz n tzemmurt n wureɣ. Am akken i d-tella tɣuri n kra yeḍrisen n Mulud At Caɛban (M.Feraoun), Mulud At Mɛemmer akked Muḥya.