Mliḥa ( Icellaḍen ): Timlilit tis-snat n tfaska n tkermuṣt

0
269

Tidukla tadelsant tanekra, thegga-d yiwet n temlilit tis-snat n tfeska n ukermuṣ s wazal-is, di taddart n Mliha taɣiwant n Icelladen, si 23 ɣuct alarmi d ass n 25 deg waggur i deg nella.

Iswi n temlilit-agi, d asefhem akked weskan n wazal i tesa tkermust-agi.
I lmuda n krad n wussan, wid i d-yussan ad hedren timlilit-agi ad walin d acu n lfayda akked wazal i tesɛa tkermust. Imi takermust d yiwen n ssenf n lfakya i deg ur tnedder ara tmes deg-s, rnu ɣer lfak-yas i d yettaken atas n lfayda i wid i ttyeččan. Trennu-d di ccbaha i ugama, tjebbd-d aman di lqaɛa… ɣef-aya yelha useḥbiber fell-as.

C.W.