Rru-t ay iddawen ad nru!

0
224

Ayen izeglen imdanen iḥuza ileglawen d yiddawen. Timest am tlafsa tečča tamurt tuli, tesleɣ s tmulin. Win ur neḥdiṛ yesla, tiṭ yellan twala, imi ur d-yenni kra. Serɣayen-aɣ tiẓegwa, iḥerqan d tmaɣrusin akken serɣen tisiswa d wulawen…

{{Rru-t ay iddawen ad nru !}}

ɣef tmurt n yeqbayliyen id d-ɛewlen yimcumen; anida tella tudert ad ttgezmen werɛad ur d-teggar imɣi. Yal anebdu iṭṭij yeziẓin i tmest i ttmekinen iserdasen, ijadarmiyen d wiyaḍ nniḍen i tẓegwa d-yecfan i tmurt mi tella ɣer imawlan-is. Ɣas akken, ur yelli ula d win d-iɣeẓẓa wul-is, ad imbiwlen neɣ ara d ineṭqen ad yini aḥ ! Neɣ abuh nerɣa ! anida-ten isartanen, anidaten ikabaren-nni id yettazalen akken ad nefren fell-asen ?

{{Rru-t ay iddawen ad nru yidwen ɣef tmurt n yiqbayliyen!}}

Abbu yeslufuy i wallen akken ur ẓarrent d acu yeḍran, timest treffed, tettali s igenni, tecqiriw ula d iṭij d-yernan tigad-is. Ayen i la serɣayen tiẓegwa di tmurt n iqbayliyen? Akken ad aɣ-skuferen ad neker ? Akken ad ṣbeṣben irebraben akken ila aɣ-d-qqaren ? Ur yelli urebrab d awtul akken ad teserwel tmest, ma yella urebrab i ten-iɣelben, d nutni i la ten-id-islulen, d nutni i d asen-isɣezfen amrar akken kan ad wehhin tamuɣli n wegdud s ayen nniḍen…Yak yella deg wawal: Ma ulac rrebrab ad t-id-snulfun…

{{Rru-t ay iɣarsiwen ad nru!}}

D ayen ur d tegri tudert, iɣerṣiwen, tjuṛ d wayen yedren i ten-id-iṣaḥen ala iɣiɣden, i d-yegran ala ifeṭṭiwjen d yiɣed yerɣan yeseknafen aglim-nneɣ, ifeṭiwjen deg igenni ceṭḥen, smektayen-aɣ-d s wedfel-nni id yezuɣren nger yid-s tagrest-nni iɛeddan.(http://www.tamurt.info/ad-nerre%E1%BA%93-asalu-ad-nernu-adabu,2304.html?lang=taq),(http://www.tamurt.info/yeb%C9%A3a-%E1%B9%9Aebbi-teb%C9%A3a-ddula,2268.html?lang=taq)

Terɣa Tgejda, tarna Tala rana, d acu id yegran di Tala n yilef ? deg imeḍqan i la tesgunfuy talwit, s cbaḥa n imeḍqan agi i la yettzuxu ugama. Ass-a rɣant tẓegwa, azekka d ixxamen.

{{Rru-t ay iddawen ad nru yidwen ɣef tmurt n yeqbayliyen!}}
Nnif-nni i ɣef ncennu, nezwaray zdat n tlufa, ass-a neneḍ-as, nexdem-as-d tajbirt n wewren ! Ur d-yegri uḥewes, ur d-yegri wesgunfu ger iɣiɣden d ifeṭṭiwjen…

{{Ɣas rut ay iddawen ad nru!}}