Ma tegra-d tudert di taddart ?

12
310

Taddart zik, asmi id as-rebḥen wussan tella d dduḥ n talwit, d amḍiq i tezdeg, s tdukli tga-d zeṛb i lehmum ; ur yelli deg-s win yettakren, win i neqqen neɣ win yesexsaṛen ( ɣas ad illin maca teggen-asen aḥkim )…. Ass-a taddart tuɣal d annar i yir cwal, anda yella lhem fell-as ad d-yezḍem, brarḥent tebbura-s, iberdan n txeṣṣart ɣur-s kan i la sufuɣen. Nedder almi nwala: wa yettaker imdanen ( akafal ), ixxamen, Wayeḍ ineqq, yettɛerri, yekkat… Temrareɣ taddart ger ifassen n at txeṣṣart; teɣli ddaw laɛnaya n lhem.

Ayen id d-yegran deg weqbayli ur yerɣi ara, meknent ass-a i tẓegwa. Ma yella axxam-ik yuɣal d lexla, d acu ara ad tiniḍ di berra ?

Anida tarṣa sebba n waya? Deg imesdurar neɣ d lweqt id d-yennan akka?! Am win yellan deg wedrar, am win yellan deg uzaɣaṛ, fkan-d ayen ur zmiren, rran ɣef yiman-nsen s wulac. Ma yella d adabu, i ilaqen ad d-yer talwit ɣer tudrin akk d temdinin, atan yewet-itt d iḍes, yerna d winna n maɣṛud! Ur as-d-ḥṣil ma mmuten, ma gran-d, ma mmezlen neɣ ttwakren… Tin akk i tent-yugaren, tinna i ad sent-yennan tṣemt d tuksa i iksen leslaḥ i yimesdurar, ǧǧan-ten akken, ur yelli s wacu ara rren ɣef yiman-nsen ; yerna adabu yettzuxxu yeqqar : « Irebraben kfan ! Talwit tuɣal-d ɣer tmurt ! Lzzayer tetqeddem ! » Am warezg-ik a rbaḥ, d lzzayer i k-id-iṣaḥen !

Adabu yeǧǧa agdud akken ; yeǧǧa-t ger ifassen n wid ineqqen, wid id d-iɣeṭlen rrehba ɣef tudrin. Yeggul ur d-tris talwit, xas cwal ad t-id-snulfun, akka! D wagi id leḥkem n yiḍan!

Ma yella d nekni: nečča laḥcic n tadezt, nettawi lewhi s wallen; amzun d asaru i la nettmuqul, maca asaru-yagi ɣef tudert-nneɣ i la d iḥekku. Deg yizenqan nettwali tamuḥeqranit, nettwali amek i la ttɛarrin tulawin, irgazen, d win akk id d-yefɣen ɣer berra, nwala amek i la tettuɣal taddart ɣer deffir, nettraǧǧu lqeḍra n Ṛebbi ad aɣ-tselek seg waṭṭan n war aḥalfu id aɣ-yurzen.

Yir cɣel am ugudu, ma yella ur as-tekkireḍ ara di lwaqt-is ad yennarni, alamma yekka-d nnig-k. Ur yelli lettkal ɣef wid id aɣ-yebɣan nger, ur yelli lettkal ɣef Ṛebbi. Leṣlaḥ, axxedim, tasarut d ddwa n waṭṭan agi ger ifasen-nneɣ i yella. D nekni i yenṭṭerren d nekni ara ad d-yekren.
Win yerǧǧan ddula ad yens di beṛṛa!

Irnaten Murad.

12 COMMENTS

 1. Azul akk-it
  Ayen d-ttarum akka deg ughmis n tmurt af ayen yaanan laawayed nnegh ilah attas. Akka ara issinen wid id-ittenkaren leqdic n tfellaht zik, acku ma ulac wiggi id-ittekkaren akka ad ttun kullec. Nek bghigh ad-inigh macci kan af tbexsisin iwumi ara txeddmem timliliyin yal aseggas, ltant tiyadh ma yehwayawen. Amedya: i llqim n tneqlin, n tzemrin, atg, amek azekka ilmezyen ara leqqmen tjur n tmurt akken ur neggrent ara ? Tella dighen tayedh : i lesnaf, ilaq ad ttwaherzen, dima ad yili llqim deg ara d-cettlen am u arrum ara sxelqen i tfunas ccetla . Ihi xemmet akk i tiggi kunwi yettidiren deg tmurt. WWid yeffghen lantrit zemren ad xedmen akk lecghal agi ad slemden llqim, afras n ttjur, uzzu n tzemrin, atg. Maci kan d ighimi d wicci .

 2. Azul akk-it
  Ayen d-ttarum akka deg ughmis n tmurt af ayen yaanan laawayed nnegh ilah attas. Akka ara issinen wid id-ittenkaren leqdic n tfellaht zik, acku ma ulac wiggi id-ittekkaren akka ad ttun kullec. Nek bghigh ad-inigh macci kan af tbexsisin iwumi ara txeddmem timliliyin yal aseggas, ltant tiyadh ma yehwayawen. Amedya: i llqim n tneqlin, n tzemrin, atg, amek azekka ilmezyen ara leqqmen tjur n tmurt akken ur neggrent ara ? Tella dighen tayedh : i lesnaf, ilaq ad ttwaherzen, dima ad yili llqim deg ara d-cettlen am u arrum ara sxelqen i tfunas ccetla . Ihi xemmet akk i tiggi kunwi yettidiren deg tmurt. WWid yeffghen lantrit zemren ad xedmen akk lecghal agi ad slemden llqim, afras n ttjur, uzzu n tzemrin, atg. Maci kan d ighimi d wicci .

 3. Azul akk-it
  Ayen d-ttarum akka deg ughmis n tmurt af ayen yaanan laawayed nnegh ilah attas. Akka ara issinen wid id-ittenkaren leqdic n tfellaht zik, acku ma ulac wiggi id-ittekkaren akka ad ttun kullec. Nek bghigh ad-inigh macci kan af tbexsisin iwumi ara txeddmem timliliyin yal aseggas, ltant tiyadh ma yehwayawen. Amedya: i llqim n tneqlin, n tzemrin, atg, amek azekka ilmezyen ara leqqmen tjur n tmurt akken ur neggrent ara ? Tella dighen tayedh : i lesnaf, ilaq ad ttwaherzen, dima ad yili llqim deg ara d-cettlen am u arrum ara sxelqen i tfunas ccetla . Ihi xemmet akk i tiggi kunwi yettidiren deg tmurt. WWid yeffghen lantrit zemren ad xedmen akk lecghal agi ad slemden llqim, afras n ttjur, uzzu n tzemrin, atg. Maci kan d ighimi d wicci .

 4. S Iqvayliyen, tidett kan, nezgel tawnza nnegh. Nestehza deg iman-nnegh negh wisen d nnya kan, almi d-nufa iman nnegh nexnunes. Ur nesâi kra uwanek ur nesâi tamurt. Neqqim kan nettuâelleq. Nettmerrih’ di tmejgugelt n wakud.

  Ass-a, Aâraven n Llezzayer imi ugaren-agh, h’ersen-agh, âesren-agh, regmen-agh, ssusfen-agh u atan tura ar agh-ttaken times. Smentgen i tsufa nnegh, rran tizemrin ttakent-ed tirgin macci d azemmur.

  A gma, mi ar ak-yecc ubahnanuz, idrem uxxam-ik, tettwah’qred’ di tmurt-ik, irgha wayla-k d timizar-ik dacu ik iqqimen? Ad tbedded’ negh ad tnegred’?

 5. S Iqvayliyen, tidett kan, nezgel tawnza nnegh. Nestehza deg iman-nnegh negh wisen d nnya kan, almi d-nufa iman nnegh nexnunes. Ur nesâi kra uwanek ur nesâi tamurt. Neqqim kan nettuâelleq. Nettmerrih’ di tmejgugelt n wakud.

  Ass-a, Aâraven n Llezzayer imi ugaren-agh, h’ersen-agh, âesren-agh, regmen-agh, ssusfen-agh u atan tura ar agh-ttaken times. Smentgen i tsufa nnegh, rran tizemrin ttakent-ed tirgin macci d azemmur.

  A gma, mi ar ak-yecc ubahnanuz, idrem uxxam-ik, tettwah’qred’ di tmurt-ik, irgha wayla-k d timizar-ik dacu ik iqqimen? Ad tbedded’ negh ad tnegred’?

 6. S Iqvayliyen, tidett kan, nezgel tawnza nnegh. Nestehza deg iman-nnegh negh wisen d nnya kan, almi d-nufa iman nnegh nexnunes. Ur nesâi kra uwanek ur nesâi tamurt. Neqqim kan nettuâelleq. Nettmerrih’ di tmejgugelt n wakud.

  Ass-a, Aâraven n Llezzayer imi ugaren-agh, h’ersen-agh, âesren-agh, regmen-agh, ssusfen-agh u atan tura ar agh-ttaken times. Smentgen i tsufa nnegh, rran tizemrin ttakent-ed tirgin macci d azemmur.

  A gma, mi ar ak-yecc ubahnanuz, idrem uxxam-ik, tettwah’qred’ di tmurt-ik, irgha wayla-k d timizar-ik dacu ik iqqimen? Ad tbedded’ negh ad tnegred’?

 7. azul, di tuddar tura, ugten aṭas wid-nni yessekcamen lekreh ar wulawen n yemdanen, ccix lğameε ssbeḥ meddi yeqqar Lkuffar d Wudayen dirin, armi sen-yeččur ulawen d lebγeḍ, degmi beεden fell-asen Wudayen akk d Lkuffar, dγa ffin-t γef wayetmaten akk d warraw n tuddar-nsen.

 8. azul, di tuddar tura, ugten aṭas wid-nni yessekcamen lekreh ar wulawen n yemdanen, ccix lğameε ssbeḥ meddi yeqqar Lkuffar d Wudayen dirin, armi sen-yeččur ulawen d lebγeḍ, degmi beεden fell-asen Wudayen akk d Lkuffar, dγa ffin-t γef wayetmaten akk d warraw n tuddar-nsen.

 9. azul, di tuddar tura, ugten aṭas wid-nni yessekcamen lekreh ar wulawen n yemdanen, ccix lğameε ssbeḥ meddi yeqqar Lkuffar d Wudayen dirin, armi sen-yeččur ulawen d lebγeḍ, degmi beεden fell-asen Wudayen akk d Lkuffar, dγa ffin-t γef wayetmaten akk d warraw n tuddar-nsen.

 10. Ayagi merra tebɣa-t El dawla alǧazayrya…Maɛna nukwni daɣen nesɛa amur-nneɣ di twaɣit-agi. Anda llan imusnawen-nneɣ? anda llan isertiyen-nneɣ? Anda llan lɛeqqal-nneɣ am akken is-neqqar? wa yerwel wa yeffer! ihi ccah deg-neɣ.

 11. Ayagi merra tebɣa-t El dawla alǧazayrya…Maɛna nukwni daɣen nesɛa amur-nneɣ di twaɣit-agi. Anda llan imusnawen-nneɣ? anda llan isertiyen-nneɣ? Anda llan lɛeqqal-nneɣ am akken is-neqqar? wa yerwel wa yeffer! ihi ccah deg-neɣ.

 12. Ayagi merra tebɣa-t El dawla alǧazayrya…Maɛna nukwni daɣen nesɛa amur-nneɣ di twaɣit-agi. Anda llan imusnawen-nneɣ? anda llan isertiyen-nneɣ? Anda llan lɛeqqal-nneɣ am akken is-neqqar? wa yerwel wa yeffer! ihi ccah deg-neɣ.

Comments are closed.