Iqbayliyen di tfaska n tdukliwin di Marsay

0
238

Am useggas yezrin, tiddukla Fransa-Tamurt Taqbaylit ( AFK) tettiki di tfaska n tdukliwin i d-heyya tɣiwant n temdint n Marsay di Tmurt n Fransa deg ufrag n Borelly, ass n 8 ctenber.

Tafaska-ya tḥebba ugar n 400 n tdukkliwin. Iswi n leqdic-agi d timlilit n tdukliwin-agi. Yal ta s leqdic-is, yal ta ansi, d acu i d-tewwi i wakken ad ternu kra i yedles i temdint n Marsay akked tmurt n Fransa sumata, iswi n leqdic-aagi daɣen i wakken ad d-sekren assaɣen gar imezdaɣ n temdint-agi.

Tameskant n tdukli taqbayli tbeggen-d udem aseklan n Tmurt n Yiqbayliyen; teččur d idlisen yuran s teqbaylit d wid yuran s tefransist.

Idlisen yuran s teqbaylit jebdent-d aṭas n imsebriden iqbayliyen, imaziɣen d kra n ifransisen; ya wa d acu it-id-yewwin wa yebɣa ad iẓer idlisen i yuran s teqbaylit, wayeḍ yebɣa ad iwali cbaḥa n temzikkent-agi i d-hegga tiddukla-yagi n yiqbayliyen.

Tafaska tkemmel alami d 19t. Imeɣnasen d tmeɣnasin n AFK ferḥen imi sbeynen-d idles d tnekkit taqbaylit di Marsay.

Ssaramen ula d tidukliwin timaziɣin-nniden n Marsay ad tekkint di tfasqa n useggas i d-iteddun.

Kader DAHDAH