Tizi-Wezzu:Tawaɣit n ukerrus txelf-d sin n lmeytin

0
197

Tawaɣit n ukerrus tsegla-d s lmut n sin n yemdanen.iḍelli di tama n Mekla, 30 n ikilumitren ɣef tama tacerqit n temdint n Tizi-Wezzu.
Tawaɣit-agi teḍra-d deg webrid aɣelnaw wis 12, ur tebɛid ara ɣef temdint n Curfa. Takerrust senf Peugeot 605 tekcem deg yiwen n Semi-remorque

c.w.