Tubirett: Lmesdur, tamdint yemmuten

0
193

Taɣiwant Lmesdur ibeɛden s 50 km ɣef tubirett, tekref iḍelli s uḥbas ɣef uxeddim sɣur imezdaɣ-is. Lesbianisme-agi rran-d i teɣri i d-grentt tdukliwin n taddart s tugett, rran iḍelli d ass n lɣiḍ akked reffu. Tiḥuna, lbirwat akked iberdan belɛen.
Imezdaɣ-ayi, rran ad d-jebden lwelha n imḍebren terza temsalt ɣef yir liḥala ttidiren yal ass.
c.w.