Sliman Ɛazem, gar tatut akked ccfawat

6
307

Anwa axxam ur ak-nesli? Anwa imi ideg ur uzzilent tezlatin-ik? Ɣas akken ajrad ur yeffiɣ tamurt-ik, ɣas ur tentileḍ di taddart-ik maca ulawen ideg tzedɣeḍ ur ak-ttun, ur qqebblen ad ak-ttun. Tugiḍ tamurt i ak-yugin, tugid akk wid yugin taqbaylit-ik, tɛemmdeḍ asemmiḍ n lɣerba, tɛemdeḍ i wallen-ik ur ẓẓerrent Ǧǧerǧer i ak-iḥeḍren mi i d-tluleḍ, awi-d kan ur tkennuḍ ara sdat n lbaṭel.
Teddreḍ d aɣrib di tmura n medden, ɣas ul-ik warǧin yeǧǧi tamurt-ik. Tecniḍ-t, teḥkiḍ-t i wid akk tessakiḍ, wid-nni ur teǧǧiḍ ad ten-ssegnen wid i ak-yenfan. Ɣas kksen-ak akal ma ad ak-kksen awal? S tidet-ik tenjerḍ abrid i ugdud-ik, s tezlatin-ik tekkseḍ lhiba n isula akked rrehba n tekmamin.
Wwten amek ara ak-ssefḍen, kečč iḍebɛen deg umezruy-nneɣ, nudan ad ak-ssimsen kečč zeddigen am waman n tliwa i ttfeggiḍen di tudrin-nneɣ. Nudan ad ak-afen abrid i wammus, kečč i ten-iqublen s tezdeg. Ilaq ass-a ad teẓreḍ belli nutni mmuten kečč teddreḍ, isem-ik yeṭṭef tasga deg igenni n teqbaylit, isem-ik ittreqriq d itri, itri ur nɣelli ɣas akken aggur yenneḍ fell-as usigna n tatut.
S isefra akked tezlatin-ik, isem-ik tekkseḍ-t-id seg yimi n tatut, teẓẓiḍ-t deg tebḥirt n ccfawat, tnejreḍ-d tala i wawal seg-s ttagment tsutwin i d-iteddun.
Sgunfu ur ceṭṭen ul-ik, ar ass-a mazal lemɛun, awalen d isefra-k deg yimi n warraw n tmurt-ik ttazalen.
Yak teccniḍ-t, tenniḍ-t : »

… Cennuɣ kan ɣef ayen ẓriɣ
Akked wayen i d-ttmenniɣ
Ayen-nniḍen ur t-bɣiɣ ara
Am akken fudeɣ swiɣ
Lḥeqq mi ara t-id-iniɣ
Sdat Ṛebbi ur ugadeɣ ara

Ttnadiɣ sseḥsabeɣ
Di kulleci la ttweḥḥideɣ
Deg ayen a ẓerreɣ di ddunit

La ttɣenniɣ ssefruyeɣ
Ɣef leɛwayed tmurt-nneɣ
Ɣef lḥerma n Teqbaylit…

Anwa i izemren ad yenker ayen iɣef teccniḍ? Amek ara ak-ttun wid i wumi teccniḍ? Ass-a smektayn-k-id, ttmektin-k-id kečč izedɣen ccfawat.
Mačči di lɣerba i tneṭṭleḍ, deg wulawen n yiqbayliyen. Aẓekka-inek di ccfawat.

Irnaten Murad

6 COMMENTS

 1. Lhasun, asmekti yelha ladgha ma yella yal ass, negh ma yella fehmen iqbayliyen dacu i d taqbaylit ad cemren ighallen -nnsen akken ad xedmen s lsas ijehden maci s takfarinast-yidir-ulewnis!!!
  maca ahat d lawan ad fehmen yeqbayliyen axeddim ilaq ad yili i Taqbaylit maci i yeqbayliyen.
  Tanemmirt

 2. Lhasun, asmekti yelha ladgha ma yella yal ass, negh ma yella fehmen iqbayliyen dacu i d taqbaylit ad cemren ighallen -nnsen akken ad xedmen s lsas ijehden maci s takfarinast-yidir-ulewnis!!!
  maca ahat d lawan ad fehmen yeqbayliyen axeddim ilaq ad yili i Taqbaylit maci i yeqbayliyen.
  Tanemmirt

 3. Lhasun, asmekti yelha ladgha ma yella yal ass, negh ma yella fehmen iqbayliyen dacu i d taqbaylit ad cemren ighallen -nnsen akken ad xedmen s lsas ijehden maci s takfarinast-yidir-ulewnis!!!
  maca ahat d lawan ad fehmen yeqbayliyen axeddim ilaq ad yili i Taqbaylit maci i yeqbayliyen.
  Tanemmirt

Comments are closed.