Daily Archives: Yul 1, 2015

Ismawen-nneɣ, udmawen-nneɣ

FRANKFURT (Tamurt) - D acu ara d-yeḍrun awah kra n wass a d-nekker kan seg yiḍes, a d-naf Imaziɣen merra fkan i yiman-nsen ismawen imaziɣen?
- Advertisment -

Most Read