Daily Archives: Ɣuc 4, 2015

Sendacu id-iteddun

Tekkar ṭanṭana ussan agi izrin di Llezzayer. Adavu iqlev udem n kra ineγlafen. Isub wid ur iḥwajj ara assa issuli at tciṭa. Gar asen kra iqeddacen udavu iqvayliyen i ttwasnen s tefransist: KDS.
- Advertisment -

Most Read