Daily Archives: Unb 14, 2015

Justin Trudeau, am vava-s am mmi-s

Iḍelli ihi id-llant tifranin tifidiraliyin di Kanada. D Justin Trudeau, aqerruy ukavar alellam (Parti libéral) i tent ewwin. D aḥucu itent iḥuc seg akken tuγal tmurt d tazeggaγt, imi d azeggaγ i d ini n ukavar alellam. Laqen as 170 imazaten akken ad yawi tigti u yufa-d iman-is s 184 imeḍqan. Ad iseddu tamurt akken is-ihwa.
- Advertisment -

Most Read