Ass n 12 deg yannayer, ad d-aɣeɣ adlis n Tmaziɣt

6
1059

(TAMURT) – Yiwet n temddakelt, d tamarut, tenna-yi-d dakken yeshel ad nesnerni ulzuz n udlis amaziɣ, imi neẓra dakken tagnit ur tessefraḥ ara : idlisen ur teddun ara, tiẓrigin ur znuzunt ara, imyura ur rebbḥen ara …

Xuḍi, tella tifrat u yerna teshel maḍi.Ilaq kan ad d-nettaɣ aṭas n yedlisen, daya!  Ihi, ass amenzu n yennayer ad rzuɣ ɣer tnedlist, ad d-aɣeɣ yiwen n wedlis n Tmaziɣt. Ma yella ur ufiɣ ara win i bɣiɣ, ad t-ssutreɣ ad yi-t-id-awin, ma ulac, ad t-id-aɣeɣ s talɣa tumḍint, akka.
Deg tidet, d wa i d ixef n wugur, ihi, ilaq ad nesṭuqqet asuter, syin akkin ad nwali agmuḍ…

Llan yimyura fazzen , ttrajun kan ad ten-id-nemlil, imaɣraden iseklanen ideg ur nṛewwu acali, iɣaniben ara aɣ-yessinigen ɣer tirga ur nettfakka, awalen yezzuzunen ara aɣ-yeslemden tudert akken nniḍen… D igerrujen, ilaq kan ad nnadi fell-asen.
Ihi, ma teffeɣ akken i tt-nebɣa aseggas-a, qabel, deg ass amenzu n yennayer (12 janvier), ad d-aɣeɣ SIN yedlisen n Tmaziɣt.

iIli-ken deg ttiɛad! txedmem-d tawlaft i yidlisen i d-tuɣem, tebḍum-tt-id yid-neɣ deg uɣrab n facebook.
Tanemmirt.

s tefransist

Tamurt

6 COMMENTS

  1. Tikti aki dayen igerrzen! Nekkini jerveɣ deg uxxam n Tmusni igurden ḥemlen ad ɣren tiktavin n ttmucuha yuran s teqvaylit. Akken walaɣ tiqcicin / iqcicen mer ttafen ad ɣren taktavt s teqvaylit wala taɛravt wala tarumit . Iwilem tiktavin agi ad ilinet di yal axxam. Win yevɣan arraw is ad s ɛun tanummi n lqraya n taktavin ad yezwer di leqraya n tektavin yuran s teqvaylit.

  2. Tikti aki dayen igerrzen! Nekkini jerveɣ deg uxxam n Tmusni igurden ḥemlen ad ɣren tiktavin n ttmucuha yuran s teqvaylit. Akken walaɣ tiqcicin / iqcicen mer ttafen ad ɣren taktavt s teqvaylit wala taɛravt wala tarumit . Iwilem tiktavin agi ad ilinet di yal axxam. Win yevɣan arraw is ad s ɛun tanummi n lqraya n taktavin ad yezwer di leqraya n tektavin yuran s teqvaylit.

  3. Tikti aki dayen igerrzen! Nekkini jerveɣ deg uxxam n Tmusni igurden ḥemlen ad ɣren tiktavin n ttmucuha yuran s teqvaylit. Akken walaɣ tiqcicin / iqcicen mer ttafen ad ɣren taktavt s teqvaylit wala taɛravt wala tarumit . Iwilem tiktavin agi ad ilinet di yal axxam. Win yevɣan arraw is ad s ɛun tanummi n lqraya n taktavin ad yezwer di leqraya n tektavin yuran s teqvaylit.

Comments are closed.