Yearly Archives: 2015

TIMXELLEΣT

Timxelleεt d yiwet tgella ger tiyaḍ yettwassnen deg yedles n wučči aqbayli. Talγa-s tattak anzi acemma ɣer lpitza (Pizza) d-ttnawalen Iṭelyaniyen. Segmi ussan n tεacurt...

Udem n telqeq

Anda ur ḍsint ara teḥdayin d lmuḥal ad zhun warrac, i d-yenna umedyaz deg wawal-is. Si zzman n zzamn, amdan yessefra ɣef tmeṭṭut. Yura...

Tahuski n tmeṭṭut di tẓuri

  Anwa amedyaz naɣ amyaru ur nuri ara ɣef cbaḥa n tmeṭut, ur d‑nebdir ara lewṣayef-is, ur neɛciq ara di ṭif-is ? Tahuski n talest di...

Tameṭṭut taqbaylit d tameɣnast n yal ass

Mazal ar ass-a tameṭṭut di tmurt n yeqbayliyen ur tewwiḍ ara ɣer lebɣi-s, ɣas tettnaɣ iḍ d wass. Mazal-itt tettnaḍaḥ ɣef yidles-is akked tutlayt-is. Tameṭṭut-agi...

Ayen nuqem tufra?

Inna-as Georges Brassens seg yiwet si tezlatin ines ur nheffu: La chose ne me gène pas mais les mots me dérangent (taγawsa ur iyi...

Asfugel n yennayer deg Uxxam n Tmusni

At Yeḥya Musa (Tamurt.info) - Iɛeggalen n Uxxam n Tmusni fkan-d akk ayen yellan deg tezmert-nsen akken ad tɛeddi tmeɣra-agi deg tegnatin igerrzen ; tanezzayt i bdan leqdic, ...

Awal n Lyazid Abid di Tmaɣra n Yennayer 2965 di Berlin

Ass-a ur ilaq ara yiwen ad as-yessusem i temheqranit icban tagi
- Advertisment -

Most Read