Daily Archives: Mag 24, 2016

Si tsuta ar tayeḍ

Aγref aqvayli ittγellit amennuγ γef tlelli ines am akken ittγellit akal n tmurt-is. Wa ittajja t-id i wa. Wa ittak-it i wa. Di tmura nniḍen irevḥen tisuta ttγellitent tamussni d cci. Macci d ugur id-ittajjan imezwura i ineggura. D aya i γef zgant teddunt ar sdat, snarnayent deg iman nsent d tmussniwin nsent. Zgant ttṣeggiment, ttḥekkirent tudart nsent. Iswi nsent d tudart di tumart d lferḥ. D anecreḥ d zehhu war anḥaf d lḥif.
- Advertisment -

Most Read