Daily Archives: Mag 29, 2016

Ṭariq Ramadan, yir sekka

Ṭariq Ramadan d Amaṣri deg uẓar, d Asswisi di taγlent imi ikker-d di tmurt uguglu d cikula. Asγan ur ivan d Ineslem akken iqqar netta neγ Isneslem akken qqaren wiyaḍ fell-as. Maca akken ivγu iffer asγan ines afuḥan, ini ines isvegnen it-id, neγ ifḍeḥ it-id akya. Nesla yas u nwala-t ar tiliẓriyin n Fransa u ḥaca wid i mazal-iten ccuren d nnya i umi ittkellix. Wanag wid i t isnen d wid isnen wid t icuvan kra ara d-yini d aḍu. Ula d tidett ines ilaq as ttvut akken ad tt nwali d tidett macci d aṛeqqeâ n tkarkas.
- Advertisment -

Most Read