Limer ad d-yuγal Abban?

6
649

Mi ara nger tamawt ar umezruy nneγ n tallit n 1900 ar 1965 a naf aṭas n tedyanin iγ issarfawen assa. Acku s tmuγli n wassa itent-nettwali, s uvrid n wassa isent nettag laḥsav. Akka imeγnasen d irgazen nneγ imeqranen gezmen di rray γef kra tlufa iγ ijjan assa nvat ur negzi tigert. Yiwet seg sent d tamsalt n ṭrad n 54-62 mgal Fafa.

Ihi ṭṭrad agi d tamurt n Iqvayliyen is-igren irebbi. Tekker-as i udrar s tqavact u tessaweḍ teγz-it, thud-it. Tga ayen iγilen medden d awezγi ad d-iḍru. Maca tamsalt ak tameqrant, tin iccuren d azal almi tenfel hemlen-tt: tamagit neγ tanekkit. Kra gan nutni gan-t γef uzagur nsen. γilen ma ur mḥin ara iman nsen ur d-ttili kra. Wisen d akukru, wisen d tugdi neγ laḥsav asertan. Ur neẓri dacu iten yuγen imiren almi iγ d-jjan assa ugur kan akken d aḥmayan. Neγ ahat d nnya akya. Wanag ayen Abban deg uswir n Summam yunef-as i teqvaylit di ṭṭarf. Ayen Lḥusin At Aḥmed di 63 ur d-ssali ara amennuγ γef teqvaylit? Ayen Krim ur d-ilhi ara d teqvaylit d tnekkit ines? Ayen Amiruc ur asen d-inni hemma assmi tella γur-es tezmert d uveckiḍ? Ayen yiwen ur iṭṭif ara afus i wid yukin di tezγint n 49? Ayen isen unfen i wAâraven rran tanekra n uqvayli d tazγint?

Akken nevγu nerfed nesres tamsalt ur as nettaf aqerruy. Akken nevγu nufa assen-d tisebbiwin i irgazen nneγ ur aγ ccuren ara tiṭ deg anect-a xas ayen gan iḍelli d amuqran. Tura ma deg-sen akka ara kkateγ assa macci d tiyita i yuklalen. Maca imiren tella-d tefses swayes ara d-ssuksen tilelli ugar n wid ittnaγen si 65 d asawen. Yak ula d de Gaule ira ad isteg, ad inigusyi yid-sen di 57. Maca ugin. Sersen diγen imrigen di 65 war ma ḥellan-d acemma xas akken aṭas i iruḥen d asfel. Di Tizi n Ljama azal n 400 yid-sen kan akken iγlin.

Tura assa imi nwala d akken ur aγ ssufγen ara ar wayen ilhan iγtasen nsen iḍelli, nveddel-as tikli d tmuγli imi assa neffeγ-d tamadaγt nneγ u nsuγ-d d akken nerra timunent i tmurt nneγ. Maca limer ara d-yuγal Abban ad iwali amek teffeγ taluft? Ahat ad indem u as yinni limer ẓriγ akka ara teffeγ yelli atan gaγ akken nniḍen, yelli atan uγaγ avrid nniḍen, veddeγ akken nniḍen.

Xas akka tura deg awal d Abban id-iddan maca wiyaḍ daγen kif kif. Ama d Krim, Amiruc, Muḥ Ulḥajj, At Aḥmed d wiyaḍ nniḍen iqedcen si 54 ar deffir deg annar n tsartit. Diγen macci ala nek i walan temsal akka. Yak ula d dda Muḥ Amaziγ yura deg iseggassen n 70 adlis γef anecta i umi isemma am arezg γef imeγnasen iγlin ur neḥdir i wassa. Imi asen am assa ur aγ ihwi iqiḥ.

 

6 COMMENTS

  1. imer ad’yughal 3abane adhi 3ebbi el kor’âne af’yirisse, wa dizur afrag ne che’ikh Mohand el Hocine, yadh’yechtah akw’sellal. wa dh’yets’ruh 20 tikal iwass agh’reldjama3. abane yemouthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.nekni neder-nemouth

  2. imer ad’yughal 3abane adhi 3ebbi el kor’âne af’yirisse, wa dizur afrag ne che’ikh Mohand el Hocine, yadh’yechtah akw’sellal. wa dh’yets’ruh 20 tikal iwass agh’reldjama3. abane yemouthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.nekni neder-nemouth

  3. imer ad’yughal 3abane adhi 3ebbi el kor’âne af’yirisse, wa dizur afrag ne che’ikh Mohand el Hocine, yadh’yechtah akw’sellal. wa dh’yets’ruh 20 tikal iwass agh’reldjama3. abane yemouthhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.nekni neder-nemouth

  4. Imezwura tvan asen, ineggura tvan asen, aḥlil ay ilemmasen! Seg zik akka i tella, nettamen isekkaken, iγ ittkelixen, iγ ineqqen, tura neγγar di cwami nneγ ara γ-id yessakin.

  5. Imezwura tvan asen, ineggura tvan asen, aḥlil ay ilemmasen! Seg zik akka i tella, nettamen isekkaken, iγ ittkelixen, iγ ineqqen, tura neγγar di cwami nneγ ara γ-id yessakin.

  6. Imezwura tvan asen, ineggura tvan asen, aḥlil ay ilemmasen! Seg zik akka i tella, nettamen isekkaken, iγ ittkelixen, iγ ineqqen, tura neγγar di cwami nneγ ara γ-id yessakin.

Comments are closed.