Ataṭurk iḍelli, ma d assa d Erdugan

0
660
Ataṭurk iḍelli, ma d assa d Erdugan
Ataṭurk iḍelli, ma d assa d Erdugan

Kra n ijiniṛalen d isartiyen izeglen tiyita nsen s uberrez γef uwanek aṭerki d usseγli Erdugan d udavu ines ttwarzen. Kra n wid, ama d wid ikkin ama d wid imtawan yid-sen, iḥnunfen ar ijufaṛ nsen atnin di leḥvus. Erdugan iḥuc iten am usuki. Ur ijji iselmaden, ineγmasen, ivugaṭuten d  inezrafen. Wanag isardasen fiḥel awal. D iḥeṭṭufen kan akken iten isenna. Kra n win id-irra ar gar wallen-is, kra n win i deg icuk, kra n win ur nemtawa yid-s, kra n win i wumi d-uli γef ul tsartit ines isedda-t deg uḥemmal. Ur ikukra, ur isetḥa, ur ineḥcam.

Tura d tidett, Erdugan ittwafren di tafranin. Win ivγan ad t-iγḍel issufek fell-as ad iaeddi s tafranin mawel ad tuγal tmurt d ixarvan. Ad terwi ad tebberwi. D aya iγef yufa tayett Erdugan gar imalwayen n utaram. Yufa uγur ara  isenned d wamek ara isaeddi iman-is. Wanag netta, tidett, tamuγli ines macci d tin n tatrart. D Isneslem i illa. D azikenni. Macci d tikkelt macci d snat id-immeslay s zzux γef umezruy n Ṭṭurk assmi tella lxalifa n Inselmen di Istembul. Assmi amenkud aâetmani nsen, aγref nsen issekna macci d yiwet macci d snat di tmura umaḍal. Ittzuxu s yiḍelli u deg ul-is ittmenni ad d-yuγal.

Assa ihi kra n wayen umi iger irebbi, d anjaṛ n uvrid amaynut i tmurt n Ṭṭurk id-irra ar gar awalen is. Limer yufa, as d-yaf amek ara tt-inhar, s tineslemt, ar wanida itt imenna di tirga-s. Ad iṭṭef avrid anemgal n Kamal Ataṭurk. Kamal Ataṭurk issekcem tamurt is ar tatrart s tuksa n tineslemt d usekcem n tlayikit. Erdugan irra ad tt-id-issukes si tatrart s usekcem n tneslemt d usufeγ n tlayikit. Imi d Isneslem i illa, ulamek ara yuqem akken nniḍen. Mawel ur iqqar ara tidett i yiman-is.

Imi Kamal Ataṭurk iweccem amezruy n tmurt n Ṭṭurk. Ijja-d isem-is i tsuta n wassa, ira Erdugan ad yuqem akken. Ad d-yejj isem-is, ad iweccem amezruy n tmurt is. Maca netta ihwa yas kan, akka ar assa, imi d yir avrid i yuγ, ara t-id ttadren medden ala deg wayen n dir. Imi seg assmi iṭṭef adavu n Ṭṭurk tuγal ar deffir tmurt di tugdut, di tikli n teγmist d umeslay. Erdugan iγuc tatrart, iγuc tatiknulujjit. Idder assa maca ittargu iḍelli. Ataṭurk idder iḍelli maca imenna assa, ittwargu assa.

Mack Ait Aoudia