Marine le pen, gar usirem d ṭma

0
411
Marine le pen
Marine le pen

Ḍrant-ed qrad  n tlufa tineggura yagi id-irran asirem deg ul n Marine Le pen, taselwayt n ukavar n uyeffus aqerni, Front National. Tasartit di tmura timagdayin tagra yagi tuγ yiwen wudem imi iγevlan ittemlilin iγermanen nsent yiwen nsen. Ama d ugur iminigen, win umahil d tigellel kif kif iten di Marikan di Fransa neγ di Llegliz. Diγen netta tifranin qemḍent ar uyeffus.

Tadyant tamezwarut d tifranin id-illan ilmend n tufγa n tmurt n Llegliz si tdukli tuṛufit. γilen medden irkelli ur ittâeddi ara lvut agi n tufγa. Isesnqadd d isellaḍen n tsartit γelden imi ulac win id-ikucfen ayen id-ifγen ar tagara. Ayen i umi ssawlen “brexit” izri am aman deg uqadus yerna ismed macci d kra.

Tadyant tis snat n tafran n Donald Trump d aselway n Iwunak idduklen. Taluft agi diγen tejja d teṛzeg i wid iγilen snen as i tsartit tikli. Teffeγ targa mxalfa i Hilary Clinton imi iffeγ-d lvut d win imalen ar uyeffus nezzeh imi timuγliwin n Donald Trump ama γef tdamsa ama γef ayen nniḍen zeyrent ar uyeffus.

Tadyant taneggarut is ifkan afud ameqran i Marine d tafrant n François Fillon d amezwar n ukavar les Républicains. Dagi daγen imi netta imal aṭas ar uyeffus gar imazwaren nniḍen am Alain Jupé neγ Sarkozy. D aḍu nni uyeffus id ihuzen ula d agi di Fransa. Maca Marine teẓra imi François Fillon illa yagi d aneγlaf amezwaru asen tini i Irumyen ur ittveddil acemma imi zik ur iveddel iqih.

Yuγ-d ihi waḍu n uyeffus γef tsartit ama di Marikan ama di Tuṛuft. Marine ara tettveggis deg iman is akken ad tt idegger uγref ar uqaruy uwanek n Fransa. Teẓiẓin issalen agi ak ineggura am yiṭij di tefsut. Wisen dacu ara d-inin Irumyen mi ara d-zzi nnuva nsen di tifranin n tselwit n 2017. Maca γef udem n wassa izelmaḍen n François Hollande ssellawit nezzeh, diγen-netta ur ten tugad ara. Ma d iyeffusen, imi seg sen id-fruri tessen amek isen tetteddu. Azekka aγ d-yerr awal.

Mack Ait Aoudia