Tidet akked lekdeb

6
433

Tidet d Lekdeb d ilemẓiyen. Ur sɛan ara zzher i sin. Tidet tlul deg kanada ma d lekdeb ilul deg Lezzayer. Myussanen s ttawail n ugarnet, myeḥmalen, bɣan ad mzawaǧen. Terza-d tidet ɣer Lezzayer, teẓra imawlan n Lekdeb, tenna-asen: “Nekk isem-iw Tidet, bɣiɣ ad aɣeɣ Lekdeb axaṭer nemyeḥmal”.

Imawlan n Lekdeb ugin, nnan-as: “Ayagi d aẓeṭṭa ur neẓdi, d awezɣi ad mlilenTidet akked Lekdeb!”

Lekdeb akked Tidet rfan. Nnan-asen :”Imi aka, ad nruḥ s axxam n Ccreɛ akken ad tefru temsalt!”

Ruḥen s axxam n Ccreɛ. Lekdeb yekcem, ma Tidet ugin-as ad tekcem, Ɣran i yimsulta. Ruḥen-d, zzin-d akk i uxxam n Ccreɛ.

Nnan-as : “Ḥadret ad terwel Tidet. Ilaq ad tekcem lḥebs. Ur yelli dacu ara texdem di tmurt-nneɣ !tebɣa kan ad tesker ccwal neɣ ṭṭrad”

Steqsan Lekdeb, nnan-as : « Keččini tedrewceḍ, tesneḍ leɛwayed-nneɣ, acimi i d-tewwiḍ lbumba am Tidet, nella nesɛa yiwen n ukabar, neddukel am iḍudan ufus”. Tidet tekcem ɣer lḥebs ma d Lekdeb yeffeɣ-d.

Iruḥ s axxam weḥd-s; nnan-as yimawlan-is: “Ṭixer a mmit-nneɣ i Tidet neɣ ma ulac ad tegriḍ weḥd-k, ad truḥ kan ar tmurt-is ad texdem ayen tebɣa!”.

Ccwi kan, imdebren n Kanada skecmen-d iman-nsen, ssufɣen-d Tidet deg lḥebs, nnan-as: “Ruh ɣer kanada, ṭixer i tmurt Lekdeb.” Tidet akked Lekdeb mfaraqen, Tidet tuɣal ɣer kanada, Lekdebyeqqim deg tmurt n Lezzayer, tamurti-s.

6 COMMENTS

  1. Tiqsidin aqi tiden ayefken ruh i taqbaylit. Imdanen adbɣun aslemden tutlayt taqbaylit.
    tannemirt

  2. Tiqsidin aqi tiden ayefken ruh i taqbaylit. Imdanen adbɣun aslemden tutlayt taqbaylit.
    tannemirt

Comments are closed.