Isem yiwen, tajaddit tefreq-iten

0
2093
Isem yiwen, tajaddit tefreq-iten
Isem yiwen, tajaddit tefreq-iten

TAMURT – Yella yiwen n uzayri d aɛrab, yettidir di lqarub n Lpari. Yiwen wass, aɛrab-agi ibɣa ad inadi af iẓuran-i deg ddunit anida ma llan, igad u ɣur igan issem “Isli” am netta. Imuqel g internet armi i d-iɣli af yiwen isem icban win-is, Yufa bab-is isɛa lqahwa di tɣiwant n Saint-Ouen (93). Imiren iṭṭef-d tansa (ladris), azekka nni iruh ad isseqsi fell-as u « ad ismug tamusni tamerbuḥt ma irad Yillu » ah-at, ttin ara idumen i lebda.

Akken yewweḍ ar dinna, yekcem ar ttberna isem-is “La mascotte” av G. Peri, yufa yiwen deffir n ukuntwar, dɣa ikmandi ayen ara isew. Mi is-d-issers lkas d wayen yekmandi, inteq ar bab n lqahwa, yenna: -Bɣiɣ ak-id-sseqsiɣ a mas ma ad yit-semḥeḍ, ma ulac uɣilif…. (staɛrabt is-yehder). Aqbayli deffir ukuntwar yewhem d acu akka ara s-id-yini wergaz ur walant wallen-is di laɛmer, yernu as-d-ittemmeslayt s taɛrabt n wevrid. Irra weqbayli s tefransist :
-D acu akka ik-id-yecqan, ar lxir ? Aɛrab azayri, aččamar armi d idmaren, yecmumex ar ɣur-s, yenna:

-Teḥsiḍ neɣ ala…? Kečč yak isem-ik Isli neɣ mdah, am akken i tufiɣ ? Aqbayli yesxec kan, itmuqul-it, itraju d acu ara
s-yer d sserf akken “ad t-isemmeṛ” s wawal. Inna-yas: -Ih, akka iyella lḥal, s tidett, d wagi I d isem-iw. Aεrab anida ara k-iger a lferḥ, yerra-as s ucmumex armi d imezzuɣen, yenna :
– Ula d nek isem-iw Isli am kečč ! Yak ziɣen adrum nneɣ yiwen ur neḥsi…!
Aqbayli yesker tawenza-s, ma d Aɛrab lla ittkemmil deg awal-is:
– Ufiɣ-t deg lbotin n tilifu; nek tufiḍ lla ttnadiɣ acḥal ayagi af tjaddit-iw akk anida ma llan deg umaḍal akken llan, ah-at yiwen wass a nemyiggeret akk jmiɛn ma yekteb !

Aqbayli isseqsa-t wansi-t umexluq-agi i isɛan isem am netta, id d-iruḥen ar ɣur-s a t-yerr n tfamilt-is. Winna ittkemmil deg umeslay iqqar-as:
– Ula d nek d azayeri am kečč.
Aqbayli yenna ula d netta:
-Ih, am nek,… maca timeslayin nneɣ mačči yiwet-nsent, mxallafent ay ameddakel, neɣ mdah ?
Aɛrab issusem-kan, ibedd-as wawal, dɣa yenna: Ih, stidett, maεna yak d Izayriyenakk inselmen i-nella yakk.

Aqbayli inna ula d netta:
-Nniɣ-ak ay-amexluq n Ṛebbi, sew-kan lkas-ik teṭfeḍ iberdan-ik s-yagi di laɛnaya-k, nek ur lliɣ n tfamilt-ik xas isemawen nneɣ yiwen-nsen; d amcabi-kan imcaban, wammag amek ara tiliḍ d mmi-s n laṣel-iw imi kečč d aɛrab nek d aqbayli ? Dagi-kan amer di tefhimeḍ, tili fiḥel ma tesseqsaḍ-iyi-d yakk ! Aɛrab isgwergwer lkas-is af tikelt, tawurttefka-t, iffeɣ tufɣ a n iberriq. Akken ids-yenna Zedek. Mulud (at idekker Yullu s lxir) : « win ur nessin taqbaylit, awer timlilit !

Expression
 » iffeɣ tufɣa n iberriq « 
– Tadyant agi n Uqvayli ak n waɛrab tedra-d s tidett deg yiwet n tberna n weqbayli di Saint Ouen di lqarub n Paris.

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here