Donald trump, d aselway ufrin

0
469
Donald trump
Donald trump

Yiwen ur yuhtam afran n Donald Trump di tifranin n tselwit di marikan. Deg id n 9 di nujember id illant tifranin agi ilaq atan rrant Hillary Clinton d tamettut tsmezwarut ara ittfen akersi n uselway. Akka ak i ttarjjan medden. Akka dighen id reggem iman is ghef akken d-nnan les sondages. Maca teffegh akken nniden. D ahudu i tt ihhud Donald. Ghur-s 279 n ifranen imeqranen mgal 216 i Hillary. Macci s yiwen negh sin i tt yugar.

Deg atas n iwunak iffarnen si zik akavar amegday i t ttuseqqa, i tefra tensakt. Ama d Floride (29), michigan, Ohio ama d Pennsylvania ttfen ak afus i Donald. Kra n wanida irjjan medden Hillary s tnefxix d tugart n trumolp, iffegh-d deg-s Donald Trump s wudem is accinawi. Akka i teffegh tirga mxalfa i masa Clinton. Tettkel ghef imahilen, iminigen d tilawin maca testehza deg ini n Donald trump is igezmen izuran. Netta issen, ad inigh d amazzag akya, amek issakayen medden urdan deg umdan. Essen ad ifek tamezzught i wid urnufi ara iman nsen di « Washington’s establishment » negh rkiz, tigusa n tsertatit d udavu di tmaneght tafidiralit Washington.

Assa ihi ifra ssuq tenza sselaa. Si yennayer akk-in d netta ara yughalen d imdebber ghef tmurt tamuqrant ak n umadal. Tirmitin deg annar asartan ixus macci d kra imi urjjin ihnunef di tsartit. Seg assmi id ikker d udi d tament. Myal yiwen amek a t ittwali assa i tttjuger, myal amek ived sdat tmughliwin ines maca arctagara d netta ifarnen imarikoniyen. Ama di Marikan ama deg umadal d tirni, allen assa atentin ghef Donald Trump.

Mack Ait Aoudia