François Fillon neγ d wayeḍ

3
492
Francois Fillon
Francois Fillon

Ussan agin izrin, llant-ed tifranin n usveddu umezawar n at uyeffus d at  tlemmast ar tifrant n tselwit n 2017 di Fransa. D François Fillon id-svedden imi izwar s waṭas Alain Juppé di tiremt tis snat. Akavar anelmay mazal ur ivan ara yixef is. Wa iqqar d aselway n tegduda n wassa François Hollande wa iqqar ahat ad Manuel Valls ara irnun ar tama n wid id-ivedden yagi am Arnaud Montebourg. Maca yiwen kan ara d ivedden ad iqazem François Fillon, Marine Le pen d Jean-Luc Mélenchon.

Akken tevγu teffeγ taluft, ar wagur n magu 2017 ad ittwafren yiwen seg sen ara iseddun Fransa. Tifranin ad illint, am akken nennum, d tizedganin u d tid ara isseknen ayen ivγa uγref. Akken vγun nedhen iṛumyen s lvut, ad d iffeγ akken di magu. As fken tisura n tegduda i 5 iseggassen. Ad tteklen fell as ad ifru ayen iccuden, ad ineγ tarebbawt ad iqmeḍ taγeggaḍt γef iminigen, ad yerr talwit gar iγermanen, ad issider takriḍt. Xarttum seg assmi ara as fken tisura d nutni ad t-ttmuqulen, ad t-tteccen s wallen.

Akka i tettedu tudgut. Tamurt n Fransa d tamurt tamuqrant. Tikli ar sdat, asnefli d tumert n uγref ines id terra ar gar wallen ines. Mi d-γlin igmaḍ n tefranin ad vdun iservaḥen am ivanduten. Ulac aselway deg umaḍal ur as nesservaḥ ara tifranin, ur as d-neqqar ara ferḥaγ ak. Kra seg ul, kra d iweẓla u kra nniḍen d asqizev d tugdi. Timura tessehres zik Fransa ak d taneggarut agi i deg llant.

Iqvayliyen n Fransa kkin maca ur d vanen ara. Ur sen isli yiwen. Ula di tifranin n tselwit ggugmen. Ur ttawin akk-a ur ttawin akk-in yerna d imelyunen yid sen. Maca imi ur dduklen ara, ur vdiden ara am yiwen akken ad vegnen iman nsen, yiwen ur d-ilhi yid sen, yiwen ur itelleh γur sen. Aḥlil! Acku sdat wallen nsen llan wid issudsen iman nsen akken iwata xas cwiṭ yid sen illan am Wudayen. Akka id-ttawin izarfan nsen imi ẓran di tugdut taḍatt meẓẓiyen ulac-itt.

Mack Ait Aoudia

3 COMMENTS

Comments are closed.