Amhad, Unbir 30, 2023

Monthly Archives: Yulyu, 2017

Tadiwennit akkd n umaru Karim Akouche

Akli Azwaw: Azul fell-ak a Karim. Aṭas aya d nekk qqareɣ: „A wi yemlalen yid-k.“ Assa (22.05.2017) attan teḍra da di Frankfurt am Main/Lalman. Sliɣ ɣef twuri-inek ɣef izerfan-nneɣ nekni s Yizwawen, sliɣ s twuri-inek ɣef izerfan n wemdan.

Di tsumta ɣer tira

(TAMURT) - Idelli, lligh d ibekki, uɣalegh d amdan, azekka ad uɣalegh d iɣsan, sel azekka ad uɣaleɣ d aɣebbar. Ɛezrayen xas yecca times, ur yettaf ara d acu ara yeddez. Ad yettsuɣu kan fell-i, ad yeqqar : « Teccid Rremdan a ccmata ass n 13 di Tuber deg useggas n 3017 ».
- Advertisment -

Most Read