Acer, Ctember 25, 2022

Daily Archives: Fur 10, 2019

Amaziɣ ɣef tewwurt n ljennet

TAMURT - Tanawt agi tettɛawad-d amek ilemẓi agrummaw* aεrav amerruki* iḥekka-d* taswiεt* taseknawit n Imaziɣen asmi ddunnit ara « temḥasav a temεaqav* ». Ibedd-d umaziɣ zzat n Γedwan, d aεssas af tewwurt n lǧennet, (01) yugi at-yaεqel* akken at-yeǧǧ ad yekcem am netta am medden irkwelli. Ar leḥsab n umagrad* agi, aseḥres i d-yellan ɣef tillist n lǧennet ɣer d-ibedd Γeddwan, yebna af usenqed* n takka* i fi yettwaḥettem af umazwar* unadi ɣer anta taqerrumt i ɣer yeqqen wemdan u ad tili d tin yettuqevlen, i ynesxen yettukazen* deg zzmam* yellan dinna.
- Advertisment -

Most Read