Sed, Yennayer 22, 2022

Daily Archives: Meɣ 7, 2019

Ass n umezruy (III)

TAMURT - Akabar agi abenbelli*, iverreḥ-d* tinawt* i yewwin isem d-nniɣ yagi (walit amur wi sin). Ben Bella yuɣal d amagdal*, aben it-yessawḍen ad yeg tagdilt d wid i yennuɣ i 1962, asmi akken i yella ar uqerruy n uḍavu azayri. Maca ur yettu ara taεerravit* d ineslemit-is*. Aḥric tinawt tamenzut* ittuverreḥ-d deg uɣmis i wumi qqaren El badil, u taḍfirt niqal ad d-teffeɣ deg uɣmis n imal*, usufeɣ n tira i d-iteddun.
- Advertisment -

Most Read