Arim, Maggu 29, 2023

Daily Archives: Ibr 4, 2019

Tasuta n usirem

TAMURT - Seg wass mi d-ussan waɛraven inselmen (Banu Hilal) ɣer tmurt-nneɣ, timetti-nneɣ* ikcem-itt ssus* ḥeznen idurar, tuḍen tmurt . Niqal nnan-d tamussni, yerna d ayen yelhan, maca ayen akken yelhan, yelha kan i nutni, mačči d nutni i yellan di ṭṭlam !? Mačči d nutni i yqelɛen iqerray n yemdanen !? Mačči d nutni i yzellun tullas qvel asent-ttwagzem timiṭ !? Mačči di tmurt-nsen i ulac aman, ulac d tizegzewt n yemɣan !?
- Advertisment -

Most Read