Monthly Archives: Maggu, 2019

Tadyant n Mḥend u Bujemεa (I)

TAMURT - Illa yiwen umezdaγ di taddart n Iγil isem-is Mḥend u Bujemεa ; yeγli-d deg aṭṭan ; netta niqal ur ikkat ula d abeḥri. Akk-a seg ass n ssebt, lewhi lmeγreb, yuγal-d i tyessawt, ittali-d s lmal-is tin n tmara tameddit seg ubrid n t tasift n Buqfa. Taqeḍεit n tγeṭṭen tezwar-d zzat n ttyuga n yezgaren, i tebεa-d aγyul s ttεebga n yesγaren.

Seg usemgen ar usenger

TAMURT - Timura-yagi i wumi qqaren zik Tamazɣa, tuɣal ass-a d “Lmeɣreb aɛrav”. Xilla n tmura am tigi nneɣ, ssertint* ar tesnakta taɛrabt ɣef demma n ddin.

At laxert (II)

TAMURT - "Neẓra annect-a iɛedda i tmussni-nwen, d acu ɣas nɣab, aṭṭas n lumuṛ* i ɣ-icerken nekni yidwen. Tissin* ar d-a ɣurwen, ur yelli d ayen i ɣ-yehwan, neɣ d ayen nebɣa. Tamezwarut nussa-d a d-nesmekti lumuṛ i tettum, tatut d tajehlit*, d ayen yessewhamen, ula d aɛeqli ur iṣebber i tigi.
- Advertisment -

Most Read