Sed, Yunyu 10, 2023

Daily Archives: Unb 7, 2019

Aεraven di lqern VII (III)

(TAMURT) - Σabdella iweṣṣa Muḥemmed akken ad yuɣal d astag*i lεiwaḍ ad yeqqim deg tɣennaḍt* n wazal n sin ileɣman imectaḥ is-tettak Texǧiǧatt yal tikelt ara t-ceggaɛ ar Suriya. Iṣaḥ-it-id d azwal*n twacult-is, ma d ayaw-is teḥḥawel-as lexlas n jernaḍt-is.Yuɣal d ameskar*mačči af lxedma-s, maca af laɛqel d leshala it-izedɣen.
- Advertisment -

Most Read