Monthly Archives: Ibrir, 2020

Terwi tebberwi…

TAMURT - Aqlaɣ deg yiwet n teswiɛt ur neẓra ma d nekni i iheblen neɣ d widak agi ur nɛttḥadar ara ɣef aṭṭan agi i yewwin kra n tarwiḥt di teswiɛt agi di tmurt nneɣ, d igima di tmura n umaḍal meṛṛa. Maca nekk ttewhimeɣ deg ugdud aqbayli i mazal-it d nneyya, igen.

Aḥareb ɣef tutlayt nneɣ

TAMURT - Aqlaɣ a n tezzi n tenneḍ deg wawal ɣef tutlyt nneɣ u mazal. Illa neqqar-it-d yal tikelt : "win yebɣan taqbaylti ad yelmed tira-s" neɣ «win yebɣan tamaziɣt ad yissin tira-s ». Maca, ar tura, xilla deg Iqbayliyen d Teqbaylin d imaziɣen sumata, mazal qqaren-aɣ-id : "aaah, mazal ur sineɣ ara ad aruɣ….", "dayen nekk tura meqqreɣ", atg,,..." Wayeḍ : « A s tidett, maca ur stufaɣ ara akken ad lemdeɣ tutlayt iw",... Imeslayen agi, nsell asen di yal tikelt s ɣur n widak i mazal-iten ur fkan ara azal i tmeslayt-nsen. Mara t waliḍ akk igduden n umaḍal, ulac agdud ur nettḥarab ara ɣef tutlayt-is, anagar kra n "yegduden i yeqqimen d ineggur deg anect-a".

Tadukkli n imaziɣen mgal acenggu

TAMURT - Tagara-ya, nettwali deg igrawen n iqbayliyen ɣef fcb, kra n iqbayliyen (mačči xilla) d akken xeddmen lxilaf, ggaren-d iɣisi ger iqbayliyen d imaziɣen nniḍen. Ayagi, mačči d ayen ara yessimɣuren, ara ssalin ccan i weqbayli. Ur ẓriɣ ara d acu n lfayda yellan akken ad ssalim aqbayli u a neǧǧ atamten-nneɣ nniḍen n Tmazɣa ?

Yessefk anesfeḍ imeṭṭawen

TAMURT - Yal ass n 20 ivrir deg useggas nettmektay-d ayen yeḍran yid-neɣ nekni s yizwawen (iqvayliyen) di tefsut n 80 akk d tefsut taverkant n 2001/2002.

Widak yeddan d waɛraben

TAMURT - Tura, hat-an i tteddu-d wayur n ṛemḍan (n laẓ). Iqbayliyen d teqbayliyin yeddan di tama n imnekem n waɛraben-imselmen, ttraju-t s lferḥ. Iqbayliyen d teqbayliyin-agi, umnen, umnenet d akken : "Sidi Rebbi yemlal d Nnbi Muḥemmed; yemmeslay as-id, iwweṣa-t-id akk amek ara yenhu lumma akken ad teddu deg abrid n Ṛebbi", akken qqaren.

Ḥadret a nettwakellex !

TAMURT - Di teswiɛt agi n wekman, yal aqbayli, yal taqbaylit yaɛqel iman-is d acu-t,d acu-tt. Yerra tilisa d taddat-is. Tazwara, iskellef s taddar-is , s yenna, tamuɣli-s tmerreḥ armi tamurt taqbaylit d imezdaɣen-is sumata. Tura, ass-a aqbayli ifaq-d, yeẓra belli gma-s n wass-a n teswiɛt n lḥers, aytmas d widak nni wid yecrek lferḥ d lqerḥ.

Amek ara n ilit d imsɛarben d temɛarbin

TAMURT - Tura, yuɣal win i wumi fkan amikro kan ad isexlad taqbaylit d trumit (walit i BRTV). Ihi, a tagmatt taqbaylit, ma tebɣam tutlayt nneɣ ad teffukti u ad tidir ad tezger ar lqern akin i wagi deg nella, ilaq as tazwara d nekwni s widak itt-iḥemmelen ar tt-imeslayen s tezdeg. Ilaq ad twalim ilmeẓyen nneɣ ass-a, xilla ttmeslayen akka am kunwi, lmaɛna-s : awal s teqbaylit wiyaḍ s trumit, a tawaɣit !
- Advertisment -

Most Read