Daily Archives: Yun 11, 2020

Beddlet tikli akken ad tidirem !

TAMURT - Ilaq unadi akken a nefhem : amek Iqbayliyen d Teqbayliyin sellen neɣ smuzguten i ccna n taɛarabt n tmanaɣt neɣ "amuɣrabi" ula d win n Cerq Alemmas sumata. Ihi, dagi mara tgeḍ tamuɣli akken iwata, ad twaliḍ amek temmal tama taqbaylit ar tama n taɛrabt. Tama taqbaylit d akken mara twalim widak nneɣ s waṭṭas i wumi truḥ ttɛabga (charge) ar tama n taɛrabt.
- Advertisment -

Most Read