Af ddemma n tutlayt nneɣ

0
3163
Tutlayt
Tutlayt

TAMURT – Ass n tlata 22 nubembir 22, ṣubbeɣ ɣer Tegzirt anida i ɣur-i cɣwel akk am medden. Akken wḍeɣ ar ustasyun n Iflisen, ṭṭfeɣ abrid ɣef yeffus d asawen ar tama n tribunal. Ttaliɣ, ttaliɣ akken kra n ddqiqat, armi walaɣ yiwen n wergaz iteddu, yettali ula d netta ɣef tama tazelmaṭ inu. Dɣa akken wḍeɣ ar tama-ines, lliɣ-d lemri n tewwurt, imiren neṭqeɣ s teqvaylit ɣer wergaz iteddun deg utrutwar. Yezzi-d udem-is ar ɣur-i ar tama neṭṭaq, maca a ziɣen mačči d Aqvayli, d Aɛrav. Arra-yi-d s taɛrabt-is am akken i ten-tesnem.

Nekk, xas akken d Aɛrav, ttkemmlileɣ-as ameslay-inu s teqvaylit. Nniɣ-as : – Anida id-izga lestade a mas ? Netta kra din ur t-id-ifhim, anagar isem-agi n « stade » imi s tefransist. Inna-k : lstad ? aaah, tatabatat gululi…lalalu »,.. « welleh ma fhemt walu » ! Isuter iyi-d dima ittkemmil-d s taɛravt-is , inna-k : »ila neji maak lfuq » ? Ur d-ifuk ara awal-is, dɣa ijved-d tafettus n tewwurt akken ad d-ikcem ar tkerrust. Nekk yuɣ lḥal, dayem blukiɣ (ttewqaɛɣ) tiwura n tkerrust mara nehhreɣ. Ur s-rriɣ ara s wawal imi i yi-d irra s tegnawit-is (darja), kemmelɣ abrid-iw uliɣ, djiɣ-t dinna ɣer deffir.

Nekk, ttakeɣ-d tikta dayem akken tutlayt nneɣ ur tettuɣal ara ar deffir n tegnawit (derja), akken tarwa-ines ad tt-teseqdac di berra neɣ daxel n wexxam. Ihi, am yufa rebbi, tili mara ken-immeslay yiwen s taɛrabt di Lzayer neɣ di berra n tmurt taqvaylit, ma d netta i ken-yuḥwadjen, yewwi-d ad as-terrem awal s teqvaylit-kan. Ur d-cliɛem ara ma yefhem neɣ awer yefhem ! Acuɣer, am akken tɛwalam, nutni, xas yewwiten lḥal ttidiren neɣ ttqelliben aɣrum-nsen di tmurt taqvaylit, acku ugin ad lemden tutlayt nneɣ imi ugin-tt, xas akken, amur ameqran ttruḥun-d akken ad nadin lxedma. Ihi, dayen ixeddmeɣ nekk s yiman-iw amma di tmurt, amma di lɣerba.

Hand Berkouk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here