Tabrat i Ṭahar Ǧaɛuṭ

4

Ass-a, zrin aṭas n iseggasen ɣef tmenɣiwt-ik, maca wissen ma tettwanɣa
tigzi-inek ? wissen ma twagezmen wassaɣen-nni i tgiḍ ger tusnakt,
taɣamsa akked tmedyazt ? wissen ma mazal-it umeslay ɣef uṭṭunen d
imagraden akked isefra-k ? S yiwet n tuttra : wissen ma teggugem tafat
?

D ul-ik i tesɛa tmurt-a d axxam-is, d allaɣ-ik i yellan d taɛwint n
tmusni-s. Deg tefsut-nni n 1993, imiren i yejreḥ yemru, yeqqim ddurt,
yessaram ad d-tuɣaleḍ, maca tarṣaṣt tefren-ak tamettant. Ass-nni atas
n wid i s-yennan : “ ahat dayen ara iɛeddin ad d-teqleḍ ɣer tmurt-nni
i k-icedhan” !

Timmuɣbent terza-d ɣer wul, ma d tidet teggul ar d-lalen at wawal, ad
d-lalen imi tugiḍ tasusmi. Srun tamusni deg tefsut, rran-tt d aɣilif,
ḍlan-as s idammen-ik, ḍlan-as s lḥif, maca tbeddeḍ ɣef iddra n tarwa-k
ilmend n wid yenḥafen akken ur tetteǧǧel ara, akken ur tettuɣal ara d
taǧǧalt n tusna.

Yeɣli umusnaw, ahat llan ger-aneɣ widak i s-ileqḍen tikta. Tikta-ines
d azekka, d afara, d talwit, d tezdeg, d tirga..tirga n wergaz yugin
ccwal, azekka n twacult-nni yuẓen ar zdat.

A dda Ṭahar! deg Lezzayer n wass-a, tella tizeɣzeɣt mazal tarṣast-nni
ineqqen, maca mazal daɣen imru ur nettmettat ara, mazal tidet
yettḍurrun, mazal irgazen d tlawin ddren nnig ucengu n tafat…
S inadiyen-nsen ḥseb iman-ik tedreḍ ger-asen…

Tirga-k, tirga-k waleɣ-tent ,waleɣ-tent ɣer yemɛaren-nni teǧǧa
tezmert, maca slalayent-aɣ-id tabɣest, twellihent-aɣ ur nettaɣ ntettu
ara tira. Tira-k walaɣ-tent ar yelmeẓyen-nni yettɛawazen uḍan, ttlalen
wussan rran ayen ara d-yasen d amaynut s tidi-nsen. Tirga-k walaɣ-tent
ar waṭas n telmeẓyin ar waṭas n tezyiwin n Kenza.

Maca xas ad d-imɣuren s leǧruḥ d nutni i d azekka n tmurt n Yeqbayliyen.

{{Zakiya}}

4 COMMENTS

 1. yal tikkelt m ara teseaa tmurt n leqvail arggaz,talafsa udavu as tekkes aqerru,negh atagh,tebwid tura i tamurt n’leqvail att eseau adavu i yiman-is,u d’arraw-is ar at yesvedden.iwakken ad iharev ghef tmurt ettarwas.di tesswira yaggi,anda id vanen y itran nnegh,da lmulud,da taher,da massin,ughur ar ad nernu,da lewnas akkud wattas nidden igh senegren iwakken ad sensen tafat n’sen igh ed yettmalen iverdan gher tafat.ihi as aggi naeya di tallast deg igh yarra udavu amesvattelli.
  nevgha leheq nnegh n’tleli e ttafat am igherfan n dunit merra.

  • azul,
   aṭas inγan, di lgirra-nni yakan ibdan neqqen deg wid i d-yufraren γer-nneγ, seg wass-nni ar ass-a ur ḥbisen, akka d afella, s webrid-agi n timanit, a d-naki ugar, ad neddukel, i wakken ad nerggel abrid-nsen n txidas swayes bγan a γ-ssnegren.
   Ṭaher Ğaεuṭ, irfed, yelmed, deg taddart-is, tidet, tigzi, tirugza d yiseγ, i d-ğğan imezwura-nneγ.

 2. yal tikkelt m ara teseaa tmurt n leqvail arggaz,talafsa udavu as tekkes aqerru,negh atagh,tebwid tura i tamurt n’leqvail att eseau adavu i yiman-is,u d’arraw-is ar at yesvedden.iwakken ad iharev ghef tmurt ettarwas.di tesswira yaggi,anda id vanen y itran nnegh,da lmulud,da taher,da massin,ughur ar ad nernu,da lewnas akkud wattas nidden igh senegren iwakken ad sensen tafat n’sen igh ed yettmalen iverdan gher tafat.ihi as aggi naeya di tallast deg igh yarra udavu amesvattelli.
  nevgha leheq nnegh n’tleli e ttafat am igherfan n dunit merra.

  • azul,
   aṭas inγan, di lgirra-nni yakan ibdan neqqen deg wid i d-yufraren γer-nneγ, seg wass-nni ar ass-a ur ḥbisen, akka d afella, s webrid-agi n timanit, a d-naki ugar, ad neddukel, i wakken ad nerggel abrid-nsen n txidas swayes bγan a γ-ssnegren.
   Ṭaher Ğaεuṭ, irfed, yelmed, deg taddart-is, tidet, tigzi, tirugza d yiseγ, i d-ğğan imezwura-nneγ.

Comments are closed.