Tabrat i Ṭahar Ǧaɛuṭ

4

Ass-a, zrin aṭas n iseggasen ɣef tmenɣiwt-ik, maca wissen ma tettwanɣa
tigzi-inek ? wissen ma twagezmen wassaɣen-nni i tgiḍ ger tusnakt,
taɣamsa akked tmedyazt ? wissen ma mazal-it umeslay ɣef uṭṭunen d
imagraden akked isefra-k ? S yiwet n tuttra : wissen ma teggugem tafat
?

D ul-ik i tesɛa tmurt-a d axxam-is, d allaɣ-ik i yellan d taɛwint n
tmusni-s. Deg tefsut-nni n 1993, imiren i yejreḥ yemru, yeqqim ddurt,
yessaram ad d-tuɣaleḍ, maca tarṣaṣt tefren-ak tamettant. Ass-nni atas
n wid i s-yennan : “ ahat dayen ara iɛeddin ad d-teqleḍ ɣer tmurt-nni
i k-icedhan” !

Timmuɣbent terza-d ɣer wul, ma d tidet teggul ar d-lalen at wawal, ad
d-lalen imi tugiḍ tasusmi. Srun tamusni deg tefsut, rran-tt d aɣilif,
ḍlan-as s idammen-ik, ḍlan-as s lḥif, maca tbeddeḍ ɣef iddra n tarwa-k
ilmend n wid yenḥafen akken ur tetteǧǧel ara, akken ur tettuɣal ara d
taǧǧalt n tusna.

Yeɣli umusnaw, ahat llan ger-aneɣ widak i s-ileqḍen tikta. Tikta-ines
d azekka, d afara, d talwit, d tezdeg, d tirga..tirga n wergaz yugin
ccwal, azekka n twacult-nni yuẓen ar zdat.

A dda Ṭahar! deg Lezzayer n wass-a, tella tizeɣzeɣt mazal tarṣast-nni
ineqqen, maca mazal daɣen imru ur nettmettat ara, mazal tidet
yettḍurrun, mazal irgazen d tlawin ddren nnig ucengu n tafat…
S inadiyen-nsen ḥseb iman-ik tedreḍ ger-asen…

Tirga-k, tirga-k waleɣ-tent ,waleɣ-tent ɣer yemɛaren-nni teǧǧa
tezmert, maca slalayent-aɣ-id tabɣest, twellihent-aɣ ur nettaɣ ntettu
ara tira. Tira-k walaɣ-tent ar yelmeẓyen-nni yettɛawazen uḍan, ttlalen
wussan rran ayen ara d-yasen d amaynut s tidi-nsen. Tirga-k walaɣ-tent
ar waṭas n telmeẓyin ar waṭas n tezyiwin n Kenza.

Maca xas ad d-imɣuren s leǧruḥ d nutni i d azekka n tmurt n Yeqbayliyen.

{{Zakiya}}