times yeččan tamurt n yeqbayliyen – wid isaɣayen times di tmurt n yeqbayliyen ɛeddan tillas

12

Ugar n 19 d times i ynedhen di tama n bgayet, adekar, leqser, amiẓur, kendira, tuǧa, suq latnin, taskeryutt, akfadu, cmini… Times-a tegla-d s waṭas n txeṣarin, tizemrin akked isekla n lfakya. Seg ass-nni n larebɛa 14 ctember ar wass-a times tečča ma drus nnig n 5000 igṭaren.

Times tḥuza ula d timezduɣin tiqdimin di taddart n at ɛelwan di tam n ukfadu , tečča ula d tiẓgi d iḥarqan akked wakal n tfellaḥt… Wid i d-yusan ad sexsin times ɛusen kan ɣef yexxamen ittwazedɣen. Aṭas n wuli i yemmuten, sin yemdanen twajerḥen…

Iban-ed tura d akken wid isendarayen times di tmurt yeqbayliyen εeddan tillas. Wid teεna taluft ur d lhin ara d usexsi n tmes. Wissen ma d alallen i yxuṣen, neɣ d deɛwessu igulen?! ma d iqbayliyen n twaɣit saramen ad asen-d-iɣrem udabu ayen i asen-irɣan?!