Daily Archives: Yen 8, 2010

Acuɣer Timanit i tmurt-nneɣ?

Dacu i d timanit? Timanit d aseddu neɣ d assudes n tlufa n tmeddurt deg kra n tmurt s ifadden n imezdaɣ-is. Akken yal taddart tssedday...

Huǧǧeγ-d ih !

Iiiiiiiiih temẓi a yelli , taεrurt teεra taεbbuḍt texwa akken nleḥḥu ur nεeggu , yernu tafejrit i nreffed s tikli. Ass-mi d-yessawel " lmektub" nerfed taεkumt , 2 yecwariyen n seksu aquran d sin n tazart aked uyeddid n waman , akken i yal aterras , nleḥḥu d-agrawen, yal agraw 5 ar 6 iterrasen , akken ad nifsus anda nerza d-inebgawen.

Lmerruk : Tiliẓri taɣelnawt Tamaziɣt tlul-d

Lmerruk iserreḥ-d s udem unṣib ass-nni larebεa i tiliẓri taɣelnwat n tmaziɣt, tin « ara d-yettaznen s 70 s kraḍ n tutlayin timaziɣin timerrukiyyin », akka i d-yenna i AFP uneɣlaf amerruki n Teywalt, mass Xalid Naṣiri.

Lmerruk : Tiliẓri taɣelnawt Tamaziɣt tlul-d

Lmerruk iserreḥ-d s udem unṣib ass-nni larebεa i tiliẓri taɣelnwat n tmaziɣt, tin « ara d-yettaznen s 70 s kraḍ n tutlayin timaziɣin timerrukiyyin...

Yennayer 2960

Aseggas-a, aṭas n tmeγriwin i d-yettwaheyyan ilmend n Yennayer n Yimaziγen 2960. Imaziγen yettidiren di tmura n lberrani suddsen-d timeγriwin meqqren ilmend n wass...

Azɣal n tignewt

Leqdic n umdan yettbeddil aṭas tignewt, ixeddem tawaɣit tameqqrant. Lgaz i ikebblen lḥamu (neɣ akken qqaren s tefransist “gaz à effet de serre) i...

Amek ara iḥader yiwen iman-is seg waḍu A H1N1?

Llant kraḍ n tewwura kan s wacu i yezmer unfafad n waḍu ad d-yekcem ɣer tfekka n umdan: s wanzaren, s yimi neɣ s ugerjum

Mesṭafa Kamal Atattürk

Zeddi n Ṭurk ɣer Tdukli n Turuft d taluft meqqren i iceɣben medden tineggura-a. Ma yella deg Turuft msebḍan fell-as, Iṭerkiyen nutni gezmen-tt deg rray, fran-tt d yiman-nsen, ɣur-sen ttalasen deg Turuft, tameddurt-nsen tewwi-d aẓar seg tudert tatrart n Utaram. Dɣa skanayen-d lwert i werǧin xediεen: win i d-yeslulen Ṭurk tatrart Mesṭafa Kamal Atattürk. Yiwen seg yirgazen n Uwanek imeqqranen n tmiḍi tis-20.

Imaṣriyen stufan ussan-a – S kra d-megren yeddem-it waḍu !

Imaṣriyen stufan-d ussan-a, siwa Idzayriyen i yesεan d ccγel, ihi atan sserbaken rennun deg izugar-nsen. Wwḍen almi d asen-nnan" D nekkni i d awen-yeslemden ula d taεrabt, acku kunwi mačči d aεraben ay tellam!".

TIMXELLEΣT

Timxelleεt d yiwet tgella ger tiyaḍ yettwassnen deg yedles n wučči aqbayli. Talγa-s tattak anzi acemma ɣer lpitza (Pizza) d-ttnawalen Iṭelyaniyen. Segmi ussan n tεacurt...
- Advertisment -

Most Read