Akken yiwen ur itettu

0
273

Ass-a ma yella tamurt n Ledzayer telḥa asurif meqqren deg webrid n tugdut… annect-a yella-d s idammen n wid yeɣlin d iseflan, akken ad kemmlen amennuɣ i d-bdan imenza.

Ger tidyanin yuran deg umezruy n Tmurt n Yeqbayliyen neɣ n Lezzayer s umata ad d-naf imussuyen i d-ittnekkaren di yal tama n tmurt. Si tnekra n Tefsut Imaziɣen alarmi d tafsut taberkant… abrid i d-tenğer tsuta iεedda ɣef waṭas imennuɣen : seg umennuɣ γef yedles alarmi d amennuɣ ɣef izerfan n wemdan ; d amennuɣ yessufuɣen ɣer kra n tirga. Gar-asent tilelli n umeslay yuran s idammen.
Гef aya nezmer ad d-nini d akken tafsut tcuba ɣer usafu ur nettnus yeqqim yettenfufud alarmi tezher tafat-is i tugdut.

Tidyanin i d-iḍerrun di tmurt n Yeqbayliyen yal lawan, d akemmel n umennuɣ. Anwa ur necfi ɣef ayen yeḍran di tmurt n Yeqbayliyen?! Zzεaf n wegdud Aqbayli yella-d mgal adabu yebɣan ad yeɣbu ccetla-s. Ayen i d-yeḍran di tefsut, meḥsub tin-a d timiqqit-nni i d-isneflen lebḥer… Tamurt n Yeqbayliyen tḥuza-tt twaɣit, tečča-tt tmes … wa nɣant, wa εeyben-t, wa rẓan-t, wa ssufɣen-t i leεqel-is, wa snejlan-t… uma imeḥbas ur nezmir ad d-nini acḥal, acku leḥbas ččuren!

Ass-a ma nessaweḍ nemmekta-ten-d d aqaḍer i yisem-nsen.