Ad s-nsemmi Yidir akken ad yidir

0
249

D tiɣwist asmi akken teqqel tekmamt i yimi. Ad yidir d aḥrur, di tmurt n wakal d idammen. Ad d-yessayes amur-is am netta am tezyiwin-is. Ad d-yawi ɣef ijeǧǧigen, ad issibnen i tudert-is. Meεna isennanen ugaren, yurǧa-t lḥebs nni, turǧa-t tḥemmalt d-iḥemmlen ɣef tmurt, teccelqef tilelli-s terna rruḥ-is. Rruh yeffeɣ, win d-iǧǧan ur inegger ara !

Ad s-nsemmi Yidir akken ad yidir

Tafrara n Salem ZENIA, iεawed yeffeɣ-d, ussan-agi, ɣer tezrigin Tira. I wesmekti : Ungal-agi, yeffeɣ-d, yakan, di 1995, ɣer teẓrigin l’HARMATTAN.

Salem ZENIA, d aneɣmas deg uɣmis (le pays / Tamurt). Di 1998, yeslul-d aɣmis (Izuran-Racines ), s snat n tutlayin : tamaziɣt d tefransist. Tura, Salem Zenia, yettidir di Barsaluna, mazal yettaru ar ass-a n wussan. Yuɣ lḥal, yessufeɣ-d ddeqs n wungalen d wammuden n isefra : Tirga n Yidir, Lpari, 1993; Iɣil d wefru, ungal Lpari, 2003 ; Tifeswin, Tamedyazt, Lpari, 2004; Yella zik nni, ammud n tmucuha, Tizi Wezzu, 2008; Iṭij aderɣal, Tamedyazt, Barsaluna, 2008.

Sɣur Zira