19 meγres d lficta n timunent

0
237

Iqbayliyen fkan tudert-nsen i tlelli, γlin d iseflan γef timunent yuγ ssus. Ass-a,tilelli tettwaεfes, idles-nni γlayen id-yecfan i leqrun yettwaḥqer, tutlayt-nni I d-aγ-d isekkren tettwarkeḍ. Wid iḥekmen nnan-d ur tettalas ara amkan di tmurt-is. Seg ass-nni ar ass-a aṭas n tlufa i iεeddan, aṭas i iεetben, aṭas i yettwanγan, aṭas i yettuḥbsen, aṭas i yenfan…acku suγen-d ad yekfu lbaṭel, kkren-d mgal tamḥuqranit.

Tilawt n umezruy bedlen-as udem. Agdud teffeγ-as targit mxalfa, imi asafu n tlelli ur d-yewwiḍ ara. Adabu amesbaṭli mačči d aγfal i yeγfel, ur yelli d tatut, maca d lbaṭel d temhuqranit! Agdud yeffeγ-d si ṭṭlam yekcem ɣer ṭṭlam. Agdud yufa-d allen-is qqnent, iḍaren-is deg weγdir! Yesεa kan azref di tsusmi akked ccdiḥ werdiḥ. Yeqqim di tesga d awḥid amzun d agujil. Ass-a amek ad tiziḍ tlelli? Timsal slulent-d sin yemdanen deg yiwen wemdan. Am akken wa d amdan wa d ddaw-n-wemdan?! Tidett nettwalit ur nezmir ad t-neffer. Tin n weɣref Aqbayli id imegren timenγiwt,tamḥuqranit, lbaṭel, lḥif, leγḍer, ulac… tin udabu amesbatli “aḥudu aḥunu fell-asen”, kulci yella…

Dγa, d takerrust, amek ad tefsi? Ass-a bγan ad ssamnen aqbayli s tugdut, maca aqbayli yeḥsa , yerna yezra abrid kan i tettεeddi γef wuccen?!
Aqbayli iwata ad izer ansa d-yekka, akken ad iwali anda ad yeddu. Asennan n yiger-is, ilaq a t-yekkes s ufus-is. Aεrur-is ur d-as tikemmez yiwen ma ur-t-yekmiz i iman-is. Asafu n tlelli ur yettnus ara, yeqqim yettenfufud, tceεceε tafat-is. Melmi ihi ad tefdeḥ tewriqt n udabu amesbaṭli, ad-as tenser tduli, a t-yeqqes usemmid?!

{{Crif wanuγi}}