Tameslayt-iw

6
316

Kem d yemma iyi-d-isekkren, yes-m id-neṭqeγ ma akken i d-llin-tt wallen-iw γer ddunnit. Tecfiḍ-d itlallit n zzman, tqubleḍ yal acengu, tedder i tsuta n wass-a. Ma ad ddmeγ imru ad aruγ: yal asekkil s wazal-is, yal awal s unamek-is, yal tawinest s yiswi-s. Tuγaleḍ-iy-d ttasarut s ildiγ yal tabburt. Ḥerzeγ-kem, am aman tesseγ-kem. Yes-m ttarguγ tafsut, d kem id ccbaḥa n tmurt n Yiqbayliyen.

Yes-m iberzeγ lehmum d wurfan. Awal-im yecba ağeğğig, yezga zeddig. Imi d telhiḍ, yes-m zgiγ sγerbileγ awal-iw. D kem id tilelli. Werğin qedεeγ layas, yal aṭṭan I d-yusan ad-as d-afeḍ ddwa-s. Tuγaleḍ-iyi-d d tajerrumt: isefra d lemtul, timucuha, timseεraq… allaγ-iw yecba aγerbaz. D tameslayt n wid yettwanγan, γlin d iseflan, ugin azaglu im yesbub wemcum. Bedden s yimru, mmugren wid id-am issemsaden ajenwi. Acḥal d amusnaw id-turweḍ, tezreεḍ-ten deg igenwan, akken ad sseftin tafat-im. D tameslayt n wid yessakayen allaγen , akken ad d-arwen taktiwin yettruzun isula.

D tameslayt n wid yettarran tamuγli s allen akken ad walint ccbaḥa n talsa. Tecbiḍ tafat n tsebḥit ma ad teḍwi γef ugdud Aqbayli. Fell-am ddeqs i yessefran, γlin γef lğal-im ruḥen cedhan udem-im. Ass-a ma teğğid-iyi ad uγaleγ d ameḥbus deffir tebburt, d mmi-m n tmara, d yir amdan. D anza i wid i kem-itthuddun, d wid i kem-ittun. Akken yebγu yili tjerbem akk tayri n temeslayt. D kem id ccbaḥa n tmeddurt, s kem issarameγ, asqif-im yesεa ṭṭmana. D tawaγit, i win ur nentiq s wayla-s , win ur nesḥerbib γef tmeslayt-is ; a t-yawi wasif.

D tyita n ğğiγ lehna; d ameεḍur. Nek riγ ad idireγ yes-m, akken ur twaεfaseγ. Melba yis-m kem lebγi n tira ur d-ittas ara. Tessenqaseḍ-iyi ula di nnhati. Mebla kem ad uγaleγ am ulli, mi d-lliγ imi ad iyi-d- zewren lfuci, ad leḥḥuγ s degdi, ad ttnadiγ γef leεnaya n wiyaḍ. Гas d amusnaw s tin nniḍen ma ad ihedder ad itettel yils-is. Ddunit akk d imenγi, win iγeflen tenza tmeslayt-is, nek semmaγ-am taqbaylit.

{{Crif wanuγi}}

6 COMMENTS

  1. ma nes nerni taqvailit,anenerni yid-s,ma nesnegritt,aneddu yid-s.tanemirt a mas wanughi ghef la synphonie yaggi i teqvailit.nessaram akkwit tafsut i yemat nnegh,att ggujjug att renu,alama tif tislit bb-unzar.

  2. ma nes nerni taqvailit,anenerni yid-s,ma nesnegritt,aneddu yid-s.tanemirt a mas wanughi ghef la synphonie yaggi i teqvailit.nessaram akkwit tafsut i yemat nnegh,att ggujjug att renu,alama tif tislit bb-unzar.

  3. Azul a Cerif, surfiyi kan ad meslayegh s trumit kra wawalen ur sinegh s teqvaylit. yelha atas « ton texte » iban cek nigh ketc d yiwen i yetmeslayen aken ilaq taqvaylit. maca llan wawalen ur zeddigen ara (propre), (tu dois raffiner plus ton kabyle) imdyaten: qed3agh layas: gezmegh asirem, lehna: talwit, izra3; izuzer, yedwi, iwegh, ittawegh,… atg. illa wemkan anda tesxedmed ILLI, ila wayet and tesxedmed ILDI, Pour ouvrir, inwi igerzen? ar tufat

    • azul, tanemmirt γef tikti inek. Zemreγ ad s-qedceγ amawal akken iwata. macci d uggur felli. iswi neγ akken imeγriyen ad gzin izen. awi-d ukan aderγal d tafat i yebγa. Awalen-a: lli,neγ ldi; lhan i sin imi taqbaylit nneγ d tamerkantit. kunwi, trennum-aγ-d afud akken a n-ddu γer zdat. tanemmirt i tikelt nniden.

  4. Azul a Cerif, surfiyi kan ad meslayegh s trumit kra wawalen ur sinegh s teqvaylit. yelha atas « ton texte » iban cek nigh ketc d yiwen i yetmeslayen aken ilaq taqvaylit. maca llan wawalen ur zeddigen ara (propre), (tu dois raffiner plus ton kabyle) imdyaten: qed3agh layas: gezmegh asirem, lehna: talwit, izra3; izuzer, yedwi, iwegh, ittawegh,… atg. illa wemkan anda tesxedmed ILLI, ila wayet and tesxedmed ILDI, Pour ouvrir, inwi igerzen? ar tufat

    • azul, tanemmirt γef tikti inek. Zemreγ ad s-qedceγ amawal akken iwata. macci d uggur felli. iswi neγ akken imeγriyen ad gzin izen. awi-d ukan aderγal d tafat i yebγa. Awalen-a: lli,neγ ldi; lhan i sin imi taqbaylit nneγ d tamerkantit. kunwi, trennum-aγ-d afud akken a n-ddu γer zdat. tanemmirt i tikelt nniden.

Comments are closed.